top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני אביגיל סולמי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לילה יקרה, 


אני רוצה לומר לך תודה ומודה לבריאה שניתנה לי הזכות להכיר אותך. לילה כולך נפלאה שכולה אור! נפגשתי איתך בתקופה לא קלה בחיי, ובזמן הנכון. 


בזמן הזה עברתי משבר בנישואים עם פגיעה נפשית ופיזית. תודה לך שהינך כמו עמוד התווך לצידי בתקופה שבא נזקקתי לך. 


קיבלתי ממך תובנות שעזרו לי לנהל ולהתנהל ממקום חדש מקום של אהבה שמחה עוצמה וביטחון. 


תודה לך שאת תמיד לצידי בכל זמן, באהבה מחזקת ומאזנת אותי. תודה לבריאה ולך על כל המידעים שעוזרים לי להתחזק ולחזק ואני תקווה שלא יגמרו. 


ולך משה תפקיד גדול ותודה גדולה שאתה יד ימינה של לילה - ישר כוח! 


אוהבת אותך לילה יקרה. 

אביגיל סולמי

bottom of page