top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני מירי רטנצקי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אותן שש שנים של לימודים "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן", "כוח העל לשרת" ו"שמחה לבטא שירות", יצרתי היוולדות מחדש: 


לבן אדם מאוזן, מאושר עם שמחת החיים, ביטחון עצמי, נטול פחדים, בריאות

שמשתפרת, כוח ההשפעה שמתחזק.


אותה למידה נתנה לי יכולת להתחבר להדרכה מוארת שבאותו חיבור יש הכול יכול.


יש ברצוני לבטא הערכה עמוקה ותודה לכל ההדרכות המוארות שממשיכות להתחבר אלי דרך צינור התיקשור שמתחזק דרך למידה, תודה ללילה מורתי הדוגמה לרוחניות מוארת.


כאשר אני חושבת מה ברצוני לקבל העוד – יש לי הכול. תבורכו אותי להמשך בעשייתי לחיזוק של כל מה שקיבלתי וממשיכה לקבל תודה, 

מירי רטנאצקי

bottom of page