top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני גילה מוסקוביץ

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"


לילה ומשה שלום,


חירות, אחת התובנות שקיבלתי מיני רבות, גדולות ומהותיות וברצוני לגעת בה הינה החירות - החירות להיות אני עצמי, לחירות הזו אין קשר לחירות חיצונית, גם אדם הכבול באזיקים יכול לחבור אליה.


חירות היא תופעה פנימית, היא הכרה, יכולה להתקיים בכל סביבה2 היא מתקיימת כאשר אדם מעלה את מודעותו יותר ויותר ואז, ברמות מודעות גבוהות, נעלמת לה ההשתוקקות לחירות מהחוץ, והאדם מקבל חירות פנימית, מרגיש מסופק. 


החירות הפנימית מאפשרת ומספקת הזדמנות שהייתה בהישג יד ורק עתה נחשפה, לעשות כל מה שהינך רוצה, לעשות מתוך ידיעה פנימית.


אחריות וחירות הולכים יחד, אם לא ניטול אחריות איננו יכולים ליהנות מחירות. חירות מתוך מודעות אין בה פחדים. האלוהות נמצאת בהוויה, חירות מתוך מודעות, היא להיות בהוויה, ומי שנמצא בהוויה יודע איכות מהי.


אדם עם חירות פנימית, יכבד את החירות של אחרים. אנחנו חיים בתלות, חיבור ובאחדות הדדית עם נשמות אחרות, עם עצים, בעלי חיים וכו'.


לסיום: להאמין בעצמי ולהיות בחירות פנימית משמעה: "להדליק את השלהבת בתוכך". (ולא בכדי הסיכום הוכן לחג האור, חג חנוכה ולסיום המפגשים).


תודה לך, לילה, על תובנות אלו ורבות אחרות שמאירות לנו את הדרך. ממני, גילה מושקוביץ

bottom of page