top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני אליאני (הדס) קפל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

דרך ארוכה עברתי עד שגיליתי את נתיב האור, שאותו בחרה נשמתי.


גם כאשר דהרתי בנתיב כדי להספיק להשלים את כל אשר חשבתי שהחסרתי, עדיין נתקלתי במהמורות ובמכשולים.


אך הפעם האמנתי, שייקרו בדרכי מדריכים ומלאכים כדי להושיט לי יד. ואכן הם הגיעו אליי בדמות אדם, בצורת תמרורים וכיווני דרך כדי להצביע ולהראות לי את השביל הנכון לי.


הם היו לצדי כאשר נפלתי, ותמכו בי כאשר נזקקתי. כאשר התחרשתי לחלוטין היו שם בשבילי התלמידים, המשפחה, המטופלים והחברים.


מהם נבעה עוצמתי הפנימית. הודות להם ידעתי, שאני בעשייה מוארת ובדרך הנכונה לפסגה.


ידעתי, שכאשר אכבוש את ההר הזה אהיה אדם אחר, טוב יותר, מצויד בידע נוסף, בתובנות שונות, ושוב אהיה בדרך לפסגה אחרת מתוך הידיעה, שהנשמה איננה נחה על זרי דפנה.


תמיד יש פסגה חדשה לכבוש...

צריך רק לרצות ולהתחבר אל האור.

לאחר שנותחתי חזרתי לשמחתי למשפחת השומעים.

הדס קפל

bottom of page