top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני שמעון חיים

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

ל-לילה ומשה היקרים


חמש שנים ויותר אני לומד ומכיל את המיידעים, דרך לילה אשר שימשה "צינור" לתיקשורים. 


אט, אט הרגשתי שמשהו אכן משתנה, ה-"אני" הפנימי מתאחד ומתהווה.


קיבלתי יכולות ריפוי, לעצמי ולאחרים, קיבלתי גם עוצמות, איכויות דרך כלים ותדרים. 


הגעתי לתובנות ופענוח "השיעורים" והצלחתי להתגבר על הרבה אתגרים.


התחברתי לרגש הגבוה, שהפך אצלי לדבר קבוע. מלאתי את עצמי בשמחה ובאהבה והפנמתי את הצורך בקבלת האחר והכלה.


עם המון סבלנות וסובלנות, חשתי כי הזרימה באה בקלות. התחזקתי כמדריך ושליח בבריאה


והמודעות אצלי, הפכה לחלק מן ההוויה.


קיבלתי עוצמות ויכולות, הן דרך הידיים והן דרך המחשבות. כעת אני מעביר לאחרים מקרין ומשדר זאת לרבים.


אז תודה לכם, לילה ומשה הנהדרים, שידעתם להעביר בנועם את המיידעים תוך פתרון ויכוחים ומשברים, ותודה נוספת לאשתי רונית שגרמה לי להגיע עד הלום ונתנה לי להבין שזה לא חלום.


יחד איתה אני מנחה המיידעים מרפא ועוזר גם לאחרים. מבין את השליחות בבריאה ומתמיר אחרים בהבנה ואהבה. 

בחיבוק גדול של אהבה ותודה 

שמעון חיים

bottom of page