top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני סבטלנה קוגן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הנני בדיוק כמו כולם: את הרצוי קיבלתי כמצוי, את העולם ראיתי לא כפי שהוא באמת, אלא כפי שחפצתי לראותו.


חיי לא היו אלא שרשרת של צרות כרוניות. בעיני ילדה ראיתי את חיי חולפים ללא אבא, כמו גם את סבלותיה של אימי החולה. 


בעיני אישה צעירה - את נישואיי ללא האהבה ואת הלידה החריגה אשר לאחריה הגוף המעונה שוב למד ללכת מחדש.


בתוככי לבי הבנתי כי הנטל כבד מדי, אך לא ידעתי איך להקל, וגם כי פשוט אסור

להעביר את החיים בעצב... אולם לחוות את חיי השמחה והאושר לא עלה בידי.


כך, בחיפושיי אחר המוצא והפתרון אשר בעזרתם אוכל להפוך את כישלונות חיי מן הקצה אל הקצה, יצאתי אל דרכי. יד זהירה הובילני בנתיב מואר, הכינותי לדבר נפלא, נעלה, עצום... וכך הובאתי לפגישה עם מורתי, "והתרחש נס".


ששון והקלה עמוקה אפפו אותי ממחשבה שמצאתי את מה שחיפשתי ארוכות. כעת החלה עבודתי היומיומית לחשיפה מהותית מוארת שהובילה לשינוי עמוק ומלא.


כלים ליישום יומיומי וטיפולים אישיים, פתיחת חסימות רגשיות, עוד ידע ועוד הבנות...


כך, צעד אחר צעד נתקבלו ארבע תוכנות אשר שינו את האני העצמי לחלוטין:

מביישנית הפכתי לבטוחה בקשריי, מאחת שתמיד מדכאת את רגשותיה - למממשת במהירות ובקלילות את רצונותיה האמיתיים, מגאוותנית, בכיינית, נעלבת בקלות - למאושרת ושמחה.


יודעת איך לנהל את חיי, לבנותם שוב ושוב מדי יום ביומו. מי שפעם הכיר במהותו של השירות הנעלה, לעולם לא יחזור אל עברו.


מסיימת את שנת 2012 עם הרגשת סיפוק מלא של אדם שבחר במסלול האור לשגשוג, אדם הנושא את האור ואת הידע. למען העזרה לזולת, לשם תמיכתו ועידודו לחיות חיי אמת ושלמות.


באהבה ובהכרת תודה למורתי, לילה ברזסקי. 


bottom of page