top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני הניה וינברגר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אימא יקרה, אימא,


לא רק שהינך "צינור" להעברת המיידעים בבריאה, זכיתי! –


ניתנה לי הזכות להיות בתך וחיי השתנו מתחילת דרכך.


וכך הרגשתי גם אני, שאני עולה ומשתנה אט אט במהלך השנים.


אני, מקבלת המיידעים ומשתדלת ליישמם, ודברים בחיי באים מתוך הקלות.


ודאי שיש גם קשיים, אך אני מבינה מהיכן הם נובעים ומדוע הם קורים, וכך קל גם לי לפתור הדברים. למדתי את חשיבות ה-מילים והאנרגיה שהם שולחים.


למדתי הסבלנות ו-סובלנות, מהי, וכן להקשיב ל-"קול הפנימי" ולהדרכה שמכוונת אותי. למדתי אחריות מהי, ואיך להתגבר על פחדים מתוך אהבה, נתינה וטוהר הכוונה.


קבלתי כלים מ-אנו האלוהים, קריון ומשפחתו, מועצת ה-21 ואל אלינוס אשר אני משתמשת ומשפיעה על צביר המשנה שלי, הכל מתוך הקלות, והאושר הגדול ביותר שזה עובד ואני מקבלת את התודה והערכה.


לסיום זוהי סוף תקופה שבה הבריאה אותנו ברכה, בהכלה, טיפול ותמיכה. ותודה לבריאה שזכיתי להיות בתך ושתמיד את לצידי בכל רגע ורגע ושומרת על כולנו מכל פגע. 


אוהבת אותך הכי בעולם,

הניה וינברגר.

bottom of page