top of page

"חסד המיידעים תגמלו אותי"

"חסד המיידעים תגמלו אותי"


עוד בטרם התחלתי ללמוד את "חיבור למודעות על" עסקתי בריפוי אנרגטי שבו התחברתי להדרכות שלי. במשך שנים חיפשתי משהו ללמוד כדי לאשר את היכולות שלי בריפוי והכוונה.(למדתי ריפוי דרך ספר תהילים אותיות הבורא. תזונה איפק מבחן השריר ועוד. 


הנחתי קבוצות במדיטציות של עמוד האור וכו...וכל זה היה בחיפוש הדרך אל האמת והנכון אל האור. כדי להגיע לחיבור לנשמה, זה היה טוב ומרגש אך לא מושלם. 


עד שיום אחד חברה יצרה עימי קשר לבוא למפגש מבוא למיידעים חדשים אצל לואיז ששון. וכבר אחרי מפגש אחד הרגשתי שהגעתי אל האור, אל החיבור לנשמה חיבור לאני.


לא ידעתי להסביר את ההרגשה שסערה בתוכי, אך הרגשתי את הקלות שנכנסה לחיי פתאום.


זה למעלה מ 12 שנים שאני לומדת את המידעים בכל 5 הרמות השינוי והעוצמה שחלו בי הם רבים


לקחת את האתגרים בקלות ולהבין את השיעור והלמידה מכל החוויות .להיות בהוויה כאן ועכשיו וממוקדת בעיקר. מיקוד ודיוק, סבלנות וסובלנות, הקשבה והכלה לסובבים אותי תמיד מתוך האמת והנכון. לקבלת את שליחותי באהבה אמונה ובשמחה רבה.


אלה תהליכים שמתעצמים מידי יום ביומו. פשוט לקחת אחריות ולראות את הטוב שבכל חוויה ותהליך.


החיבור לאמת לשפע לביטחון, הדבקות בדרך וההשתוקקות לעוד כדי להעצים ולהשפיע ולכוון את תועי ומחפשי הדרך שזקוקים להכוונתי דרך "חיבור למודעות על" לילה ברזסקי.


"הדרך באה בי מצורך הא.ל.ו לנתב דרכי בהולמות ובאה בי הברכה"

ובחרתי במהות האור לשרת דרכו.

תודה על כל היש-שבי שולמית צלנר

bottom of page