top of page
27.1.2024 - אני מיכל גיל

27.1.2024 - אני מיכל גיל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

קודם כול תודה רבה למנחה אורון שהנחה אותי לכול המיידעים , ודרך אורון ונעם הגעתי להעשרה זו.


תקשור זה מיועד לך בת אלוהים אשר דרכך קבלתי את מהות האור לשרת , 


מהות האור לשרת היא מהות ומשמעות אשר קבלתי דרכך ועל כן אני מיכל לומדת דרכך ודרך המיידעים אשר מקנים לי יעד , ידע  והשראה  אשר אני הולכת דרכה.


 לכן אני נהנת לקבל את הידע אשר מוביל אותי אל היעד ולכן אשמח להמשיך ללמוד ולהפנים ולשנן את המידעים החדשים אשר את בן האלוהים תלמדי אותי .


ללמוד איתך שוב זו השראה בלתי נעלה ולכן אשמח לקבל את המיידעים החדשים אשר יובילו אותי כול הזמן אל העוד ועוד אשר יובילו אותי אל היעד אשר אני רוצה להגיע.


היעוד שלי הוא עזרה לאנושות והובלה אל העידן החדש.. עידן אשר האמת נמצאת בתוכו - היושרה והמרחב. 


לכן אני מרגישה שדרך מהות האור אשר נכספתי אליה היא המהות הנכונה לי לתהליך חיי.


תודה לך בן האלוהים אשר נתת לי להכיר אותך ואת המיידעים אשר הובילו אותי ליידע זה 


תודה, מיכל גיל

bottom of page