top of page

"קריון"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

31/01/08

שלום לך, שלום לכם. אכן אני קריון באהבה רבה מבטא את אותם אלו איכויות אשר לכם לבקש דרך אותה שנה.

כי וכאשר חברתם לאותה שנה, אותה השנה תהייה מבורכת לכם מצורך התהליך. כי אותם אלו איכויות אשר ירדו בכם תשרתו עצמכם מתוך הנכון ומתוך ההולמות. מתוך הכך תרגישו לדעת, תוכלו להכיר, בכל אותם אלו איך הגעתם אל אותה מהות.

ומתוך אותה יצירה אשר לכם, אותה שנה אשר באה בכם, אותה שנה תהווה בכם פריחה. כי וכאשר אמרנו, יש בכם את הידע לבטא ואת העוצמה אשר לכם להכיל בכל אותם אלו אשר משווים אתכם התדר.

ואנו עם כל אותה משפחה אשר באנו בכם עם כל אותם אלו מיידעים, חיזקנו בכם את האהבה ואת אותו רגש גבוה אשר ינתב בכם, בעשייה.

ומתוך הכך, כאשר ואמרנו לכם אותה שנה הבאה, מתוך התהליך אשר לכם תכירו לדעת כי עשיתם מתוך הרצון אשר לכם לשרת את כברת הדרך לצורך אותם אלו אשר נזקקים לכם.

ואנו מתוך אותה הכרה אשר לכם עימנו, אנו עם כל אותה משפחה,

אנו עם אותם אלו "אנו האלוהים" ואותי קריון, ואנו עם אותה מועצת השתיים עשרה,

מברכים אתכם לאדוני.

"מסר לתלמידים לשנה החדשה"

bottom of page