top of page

"מועצת ה - 12"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

27/03/08

תוכנת טיפול – "בריאה חדישה בגוף הפיזי" – מועצת ה- 12
 

אחת האיכויות שנתנו לי, על ידי האלוהות ומועצת ה-12, היא היכולת לטפל במספר רב של אנשים בו זמנית; הטיפול מתבצע באמצעות קוד אשר מפעיל את ה"תוכנה" ומזמן את מועצת ה- 12 לממש טיפול והכלה בנוכחים המבקשים טיפול בנושא מסוים.

הטיפול מעורר את ה- די.אן.איי ליכולת בנייה, "בריאה מחודשת", של תאים בגוף הפיזי. ה"בריאה המחודשת" מתקנת רמות אנרגטיות של הגוף ומחזירה אותו לתפקוד תקין.

את התוכנה של טיפול המכונה "בריאה חדישה בגוף הפיזי", תעניק הבריאה לכל התלמידים אשר לומדים את המיידעים: "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן" ואת "כוח העל לשרת".

בהכלה של המיידעים ב"כוח העל לשרת", מועצת ה- 12 תביא בתלמידים את "החניכה" לאותו קוד אשר מביא בהם את התוכנה "בריאה חדישה בגוף הפיזי" – לביטוי כלומר, ליישום.

 

אני משתפת אתכם בתקשור שבו נמסר המסר הבא: 
מסר שהתקבל ממועצת ה-12   ב-27.3.2008

"שלום לך, אנו מועצת ה- 12 אשר באה בך מצורך אותה הכרה אשר לך באותה שליחות אשר את יוצרת מרצון. ומצורך  הכך, אנו נביא בך אותה ידיעה אשר תניע רבים לצורך אותו חיבור זה לבקש.

ועל כן מצורך השלמות, הביאי לאותם אלו ידיעה כי, אותו תהליך זה מבטא העצמה וריפוי אשר בו מודעות פיזית, נפשית ורוחנית תבוא לביטוי, דרך אותה התעוררות מחודשת של אותה העצמה ב- די.אן.איי אשר להם, ליצור חידוש הולם בהם. ומצורך הכך, יחברו אל אותה תוכנה זו של "בריאה חדישה" מצורך הרצון אשר להם לבטא, אכן שינוי.

אותה עוצמה אשר לך נתנו, תבוא מתוך בחירה בכל אותם אלו אשר ישוו התדר עימך לצורך; ובה כוח לבטא באותם אלו את השינוי להכיל. וכאשר הינך בתהליך ועשייה, אותה "תוכנה" יש בה חיבור במציאות זו, גם לאותם אלו רבים אשר יחברו יחדיו מצורך הקבלה. אכן כאשר ובאה בהם הכרה ורצון, יקבלו דרכנו טיפול אשר בו התעוררות ה- די.אן.איי אשר להם לריפוי אלוהי אשר בהם קיים.

על כן הביאי ידיעה זו באותם אלו לדעת, זאת איכותך ואיכות אלו אשר יחברו לאותה התמרה אשר תבוא דרך אותו "חיבור למודעות על", דרך "התודעה במרחב ובזמן" ודרך ההכרה אשר להם עימנו, "כוח העל לשרת". ומתוך אותה מציאות ושיווי התדר יושווה התדר ברבים. ומצורך הכך תבורכו.

אכן, הביאי ידיעה זו לאותו אתר אשר לך באותה מדיה והכירי באותם אלו אשר לך להכיל. אנו מועצת ה-12, חוברים בך לאותו כותר אשר בו "בריאה חדישה בגוף הפיזי". ומצורך אשר לך באתר, הביאי זאת הן באותם "מסרים" אשר לנו עימך והן באותם אלו אשר בא החיבור אל אותם "טיפולים" לקבל ותבורכי".

"תוכנת טיפול - "בריאה חדישה 

bottom of page