top of page

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר מחבר את כולכם יחד כאותו זֵר אשר לכם להכיל את אותו כוח אלוהי אשר יורד דרך "אנו האלוהים", דרך קריון, מועצת השתיים עשרה ודרך אל אלינוס אשר אני מביא בכם את החוקים, כולם ככוח בורא.

ומתוך הכך, אכן נוסח האור הינו לצורך אשר בו אותו תפעול יבוא בכם מתוך השלמות. עליכם להבין ולדעת כי כל אותם סדרות אשר קיבלתם ברמת ההכלת של ארבע התוכנות, נבנו אותם תוכנות בשיטה סדורה אשר יש בה הכלה בכם לקבל. ומתוך הכך אותה תוכנה ערוכה מצורך אשר בו הכוח המניע אשר בא בידע, יחבור אל אותה תודעה אשר לכם.

ומתוך הכך כאשר ואותה תוכנה ערוכה מצורך המואר אשר בה, הינה נושאת כוח אלוהי אשר מתבטא באותו תדר אשר יורד בשעת אמת. אכן שעת אמת הינה השפה אשר אתם מקבלים את התיקשור היורד עכשיו מכוח בורא.

ומתוך הכך כאשר וחברתם אל אותה שפת הבורא, הרי לכם להבין כי וכאשר שפת הבורא באה, היא באה עם ארבע יסודות להכיל. ואכן כל מבנה המשפט אשר לכם בידע אשר יורד מתוך השלמות של כל רמה ורמה, כל ארבע היסודות באים בכול מילה ומילה. ומתוך הכך עליכם להבין כי שפת הבורא באה עם תדר, שפת הבורא משפיעה רטט על התודעה ועל הדי אן איי. ועל כן כאשר ובאה אותה הערכה בכם להכיל הרי, אכן אותה הפנמה תשנע בהולמות כל עשיה, כל מילה אשר אתם מבטאים מתוך הצורך אשר לכם.

ועל כן אותה תוכנה סדורה אשר באה מתוך נוסח האור לשרת אותכם, הינה להביא את שפת הבורא ברמה אשר תשפיע על התהודה אשר לכם  כ א ד ם. ומתוך הכך כאשר והכוח אשר מהווה הכרה ושינוי גישה לכם בתהליך החבירה אשר לכם, הרי חברתם לאותו רגש גבוה, לאותה מחשבה מוארת אשר לכם, להכיר באחריות אשר לנהל יומכם מתוך הנכון. ומתוך הכך כאשר ונוסח האור בא בכול הידע אשר יורד, הרי תוגמלתם מהכוח הזה לתגמל את כל אותם אלו אשר רצון להם להקשיב לכם, להכיל בתוכם את האור.

ועל כן מצורך אותה גישה זאת אשר חברתם אליה דרך התדר אשר נושא אותכם ליכולת פעולה, ליכולת הביצוע, ליכולת ההכלה ואותה הכלה הינה בכם לצמיתות, הרי לכם לדעת כי כוח זה בא אך ורק מכוח אותו ניסוח האור אשר בא להכיל בכם את היכולת אשר לכם להכיל.

ועל כן כל אותם אלו ארבע תוכנות אשר ירדו במשך אותם אלו שנים אשר לכם, חיברו אותכם אל העבר העשיר אשר היה לכם מתוך אותה תקופת אטלנטיס. ועל כן מתוך השינוי אשר אתם היום, עולים ברמה מתוך ההתחלה אשר לכם, הרי תבינו לדעת כי כל הידע אשר ירד, הינו מסונכרן ברמת הצורך אשר לאותה נשמה אשר לכם להכיר את תפעול הידע בהולמות.

ואכן תגלו לדעת כי וכאשר התקדמתם והגעתם עד מעמד מסוים, הינכם פוגשים במעמד הקודם אשר פגשתם באותה תוכנה קודמת ומתוך הכך אתם יוצרים את השילוב ואת הגישה אשר לכם אל אותו ידע אשר, אכן צרוף ברמה הראשונית אשר הינו מגיע אליכם. ומתוך הכך אתם מרחיבים את ההכרה אשר לכם להכיל, להפנים, לאותה תודעה אשר בכם.

ואכן כל התיקשורים אשר יורדים בכול אותם אלו ארבע הרמות נעשים בצורה אשר בה, אכן תחברו ותכירו את הערך המוסף אשר בא בכם בכול תיקשור ותיקשור, אל העבר אשר התיקשור הביא בכם במפגשים קודמים.

ועל כן הכירו בסימנים אשר אתם מקבלים, הכירו בערך של אותם סימנים אשר יכוונו אותכם אל ההבנה אשר לא הובנה במהות הקודמת שלה אל הבנה אשר הכלי אשר לכם גדל ומתוך הכך באה גישה שונה אל אותם אלו מיידעים. ועל כן מתוך השלמות אשר לכם, כאשר ובאתם מאותו רצון אשר לכם להכיל, באתם כי אותו כוח של רצון נשמתי אשר לכם להכיל את העוד, פתח בכם את הכלי לאותה השפעה והכלה. ועל כן אין מקריות אשר לכם היום כאשר ובאתם, יש את המסר אשר לכם אשר מאחד אותכם אל אותה מהות אשר מבקשת אותה נשמה אשר לכם את העוד להכיל.

ומתוך אותה גישה חיובית זו אשר הבאתם מתוך הרצון אשר לכם להכיר את העוד מתוך ההולמות, הרי אתם מגלים לדעת כי כאשר הינכם מנחים את התוכנה אשר לכם, בא בכם כוח בורא, בא בכם תשובות אשר אותו כוח אלוהי אשר נמצא בכם מתגמל אותכם באווירה הנכונה ובביטוי הנכון לשרת את אותם אלו הלומדים.

ועל כן כאשר וחנכתם תלמידים אשר לכם מאותה חניכה אשר קיבלתם אותה בשעת אמת, הרי גם אותם תלמידים אשר לכם באו בשעת אמת אשר ירד אותו ידע להכיל ואותה הכרה לאותם אלו אשר הביאו את הרצון אשר להם לתגמל את אותם תלמידים אשר להם. ועל כן כאשר והטענתם אותם באותו תדר, בא התדר הראשוני אשר אתם קיבלתם בשעת אמת. ועל כן אותם אלו תוכנות ארבע אשר באו בצורה סדירה מצורך אותו יסוד אשר יִבׇּנֶה בכם מתוך ההולמות, אכן מכינים אותכם לשעת אותה אמת אשר לכם נזקקת להיות האור, להיות בדרך האור, להיות באמת של האור. ומתוך הכך כאשר ופעלתם מתוך הנכון, אכן גם אותם אלו ממשיכי הדרך אשר לכם יכירו באותה דוגמה אשר אתם מביאים את נוסח האור  ב ש ל מ ו ת ו.

ומתוך הכך כאשר ונוסח האור עובר מתלמיד אל תלמיד, ממנחה אל מנחה, מכוח ראשוני אל אותה קבוצה, אל אותו מנחה אשר מחליט ביום מסוים להתחיל ללמד, נוצר הוד אשר לאותו כוח אשר אתם מקבלים, כאשר ונפתחים עוד איכויות אלה לתלמידים מצורך ההכלה, אכן גם הידע יורד, ידע חדש מצורך אשר אותה הכרה לכם להכיל. ומתוך הכך אכן לידע אין סוף ומתוך הכך כאשר אתם משנעים את הידע אתם – אתם זוכים לעוד ידע להכיל.

ומתוך הרצון אשר לכם להבין ולדעת, ארבע תוכנות הינם מתחזקים אותכם כאנוש להכיר באמת ובנכון, באחריות ובגישה של אותו כוח אלוהי אשר בא בכם אך ורק מרגש גבוה וממחשבה מוארת. ומתוך הכך כאשר והינכם יודעים את הכללים, ויודעים את המהות, ועסוקים במהות ולא בתפל הרי אתם זוכים לקידום קדימה את יומכם מתוך הקלות.

ומתוך הכך כאשר ובחרתם מצורך אשר לכם להכיל את העוד, בא העוד מצורך ורצון לנו לשרת אותכם. אך כאשר קיימת בחירה באותם אלו אשר מסיימים ארבע תוכנות להכיל ורצון להם להביא עוד מצורך להכיל, אכן הינם שליחים ברמת בריאה אשר אותה בריאה מכינה אותם מצורך אותו רצון נשמתי אשר להם לבקש את השליח להם לשרת.

ומתוך הכך כאשר ובא נוסח האור ומכוון אותכם אל הדרך, מכוון אותכם על הדרך ומנתב אותכם על האמת אשר באה בו, היו באיזון, היו במהות והיו בתכלית. כאשר אותה בחירה אשר לכם באה מתוך רצון אשר בו רצון התמרה, הרי אתם אותם שליחים אשר הבריאה מכינה אותכם.

ומתוך הכך, כאשר ובאה בכם אותה הכרה זו מתוך גישה מוארת אשר אנו מתוך התדרים אשר הבאנו בכם, שינו אותכם אל אותה חבירה, אכן אני אל אלינוס מברך אותכם לאדוני. תודה.

כל הזכויות שמורות 2022 © ללילה ברזסקי

כינוס - נוסח האור

תלמידים וקוראים יקרים

רצוני להודות לכם על הכנס שהיה בשבת 10.12.2022

חוויתי עמכם ואתכם את עוצמת הכלת הידע של התוכנות.

ובשמחה אני משתפת אותכם בערך שבא בכנס זה.

תיקשור מאת "אל אלינוס" דרך לילה ברזסקי

כינוס נוסח האור - 10.12.2022

תגובות מהכנס

לילה יקרה,

הכנס אתמול הותיר אותי מלאה באור וחסרת מילים. כל כך רציתי להודות לך - על היום המושלם שהיה, על איך שהסתובבת ביננו בחינניות השובה שלך והענקת לנו אמת ונכון שדייקו ואיזנו כל מאזין ומאזינה אשר נכחו באולם, על התקשור המרומם ועל הטיפול שחדר, השפיע, ריפא והתמיר. 

בסוף, כשניגשתי להיפרד ולומר לך תודה הרגשתי שיש לי משהו כה גדול להודות עליו ואין לי מילים שיכולות לעשות זאת. המילים שלי החווירו אל מול שפת הבורא שדיברה אלינו דרכך והתודה שלי הרגישה מעטה ולא ממצאה. 

אני כותבת לך בשעה זו כי התעוררתי וקשה לי לחזור לישון, עדיין מרגישה את הרטט מאתמול ומתרגשת.

אני מאמינה שזה נובע מכך שבפעם הראשונה היתה לי הזכות להיות נוכחת בכנס כתלמידת התוכנה החמישית ובנוסף אל אלינוס אירח אותנו. 

קיבלתי והכלתי ואני מלאה בהודיה על הזכות. 

אני אוהבת אותך כל כך. 

תודה, איאמה טסקאר  11.12.2022

 

 

לילה בוקר אור,

ביום שבת, 10.12.22, זכיתי להשתתף בכנס "חיבור למודעות על" – "נוסח האור".

היתה לי חוויה מרגשת ברמות על אחרות.

תודה ענקית לך על הזכות להיות חלק ממשפחת האור. 

תודה ענקית לך על כל העשיה והנתינה ולכל מי שהשתתף והוציא את הכנס אל האור. התרגשתי מאוד מכל מילה שאמרת. אורית

 

 

לילה יקרה ואהובה אין בי מספיק מילים לבטא את ההודיה וההערכה שיש בי על חסד המידעים שהורדת וממשיכה להוריד לנועל ההתמרות הנפלאות שאני חווה בזכותך ועל הזכות לשרת את הקרובים והרחוקים לנו

על זה אני מודה לך ועל זה מברכת אותך כל יום תודה אורלי וידר

 

תודה רבה לילה על מפגש מעצים, מחבר ואוהב, גם אני וגם ממשיכי הדרך שלי יצאנו שמחים, אוהבים ועם רצון לעוד.

יכולה לומר שהמפגש חיזק מאוד את האמונה אצל התלמידים שלי, ונתן זריקת עידוד וחיזוק להמשך.

מאחלת לך שהבריאה תתן לך עוד ועוד כח לקיים מפגשים כאלה ולהוריד עוד מיידעים שיש לנו הזכות לקבל ממך. באהבה מירית חביה

 

 

 

הי לילה.

תודה רבה לך על הכנס שהיה אתמול. על ההבנות, התדרים, הטיפול. היה לי מאוד עוצמתי, הרגשתי שמעלים אותי יותר ויותר גבוה, ושהתודעה שלי פורחת. כל פגישה איתך היא עוד טבילה מופלאה באור. תודה רבה

 

 

הי לילה יקרה,

תודה רבה על המסר ותודה רבה על אתמול פשוט כיף וזכות גדולה להיות חלק מכל המשפחה הזו של לומדי ומלמדי התדרים 'נוסח האור עבורי הוא הנוסחה שצריכה לעבור הלאה וכמו שהתוכנה הופכת לתכונה כך עלינו התלמידים והמורים להעביר את הנוסחה שתהפוך לנוסח שלפיו אנשים ינהלו את חייהם. שמחתי להביא איתי אתמול 4 תלמידים וגם את 2 הבנות שלי. תודה רבה רבה.

מישל ניסני

 

 

לילה אהובה

תודה על הכנס אתמול היה נפלא

שמחה שהגעתי ושמעתי מפיך איך הגעת לעולם הרוח ואיזו דרך עברת

אכן אני ברמה הרביעית באל אלינוס לכן מדהים המסר ששלחת לי הבוקר

וגם אתמול בכנס בדיוק ברגע כשדיברת על הספק נגעת בכתפיי

תודה באהבה. ליקי

 

 

בוקר אור

רוצה להודות לך על הכנס אתמול שהיה מרחיב לב ותודעה, ובטיפול שנתת אתמול נפתח לי היכל מעל הראש שהיה מופלא פשוט להיות באנרגיה שלו.

גם המסר ששלחת לי עכשיו זה אותו יום וחודש של המסר שקיבלתי אתמול בכנס 29/5! תודה רבה על הכל 

יפעת צרפק

 

 

בוקר טוב, תודה רבה , לילה היקרה.

נהניתי אתמול להיות בכנס. מאחלת בריאות, שמחה ורוגע.

Larisa Baider

 

לילה היקרה שלי

היית מושלמת כמו תמיד. מאוד נהננו , אנחנו (אני ואסף) מרגישים בהתעלות הנפש. כמו מלאך ריחפת מעלינו וביננו היה ממש מופלא וקסום.

תודה רבה לך על הכול תודה לילה. ואסיים בכך שאני כל כך אוהבת אותך

גלית דניאל

 

לילה יקרה

אני בהתעלות הרוח, בהעצמת האני, הכל יכול בתוכי.

תודה שעשית הדרך, איזו ברכה הבאת לחיי לעולם אהיה בהודיה אליך

עמית גולדשטיין

 

המון תודה לילה יקרה על אחר צהרים מרתק המפגש היה קסום תודה על הזכות חיבוק מלא באור האהבה 

תראי מה קיבלתי ☺

כנס של הוד ותפארת

הוד והדר בו הכול זרם מהקלות בחסות הבריאה

הוד המהדהד בין כל הנוכחים, תפארת והוד המיידעים ולילה במלוא התפארת שלך, מדויקת, מופלאה ומחבקת כל אחד ואחד מהנוכחים, כל מילה בנוסח האור.

אני מודה לך לילה אשר הבאת העשרה נשגבת זו בכולנו, אל אלינוס תאם תדר עם הנוכחים מה שאומר לי שאנחנו מתקדמים, שהכלי המשותף של הלומדים התרחב, שם המיידעים מייצב בתודעת הלומדים תפקידם, וערכם, וחובר לשם האישי שלהם לעורר את כל ההתמרות שעשו בשירות האור בכל גלגול.

תודה לך לילה על האדיבות והנדיבות והנכונות שלך לאפשר לנו "לקבל את העוד".

תודה שאת מביאה את כל כולך מגילוי מושלם להכרה של כל אחד ותואמת לכל אחד. תודה לבריאה המכוונת בך כל מילה על האיכות שבשירות שאת מביאה לנו, לאנושות כולה.

תודה לכל העוזרים שנתנו יד, מהקלות ובכל פרט קטן.

תודה לאביטל המקסימה שבזכותה קיבלנו את המקום הזה בכפר חיים

על כל העזרה התמיכה והאהבה שממנה את באה. מברכת לנו עוד כנסים רבים ועשירים באור כל התכנסות כזו היא מדרגה גבוהה יותר למיידעים להביא לגילוי.

בהוקרה והודיה מכל תפארת הלב

קרן עזראל

 

 

לילה, בוקר טוב!

תודה רבה על המסר שהגיע באמת בדיוק במקום...כפי שאמרת אתמול בכנס:)

ותודה על כנס מעצים. זאת הפעם הראשונה שלי ובהחלט הרגיש לי שאני בבית

שיהיה לך יום מקסים ומלא באהבה. יפעת ברוידא

 

תודה לילה, הן על המסר והן על הכנס אתמול - היה כנס עצמתי מאוד 

מרגישה היום את ההדהוד. שבוע מבורך, ליאת רקוטש

bottom of page