תודעה במרחב ובזמן – קריון

במהלך המפגשים של "חיבור למודעות על" אשר התקבלו מההדרכה עליונה הנקראת "אנו האלוהים", התחלתי לתקשר גם את המלאך "קריון".

 

קריון מסר לי כי יעביר דרכי המשך מיידעים הנקראים "תודעה במרחב ובזמן" אשר יעצימו את ההבנות והכלים אשר הורדו וניתנו על ידי "אנו האלוהים".


ואכן, במפגש 36 של "חיבור למודעות על" קריון נתן ללומדים בקבוצה הכרה עימו ויצר עימם חיבור להמשכיות של המיידעים שלו אשר יוריד להם בסיום המפגשים של "חיבור למודעות על".

בכל מפגש קריון מוריד מידע אשר מתמיר הבנות וטיפול אשר נעשים בתוך המרחב והזמן ומתקנים בתודעה. כמו כן התלמידים שואלים שאלות וקריון נותן תשובות להבהרה ולהבנה לצורך.

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר ראשון

"חיווי מהות האור"

- יכולת מעל הזמן והמרחב
- פעילות במרחב מונעת לחץ
- עוצמת התודעה
- מישור האהבה – הכול יכול
- שמחה – שלמות, מהות, חיים, היום
- ריפוי במרחב הבריאה
- "מפתחות" הביטוי
- אופי – היה וקיים לצורך
- אחריות ומוסר עשייה
- מיקוד – מקצר תהליכים
- מהות "אחרי" – בתהליך
- שושלת במחזור
- דין יוצר עכבה
- ביטוי המציאות
- זמן – זה ה- מן של החיים

ספר שני

"מהות התודעה לשרת"

- תכלית האושר
- דבקות באה מאהבה – התמכרות מפחד
- גישור וקישור מביא לאחדות
- האחדות יוצרת הגנה
- הישגי התודעה
- מפתח וחניכה
- מודעות אור של רשת הטבעה
- התחדשות מתוך הראשוניות
- ניצוצות להערכה בעם
- שימור אנרגיות קיימות
- ביטוי הביטחון מתוך הנכון
- כוח הכוונה -זרז אלוהי לתוצאה
- גילוי התעצומות וביטוי באיזון
- עוצמת "איחוד – העצמי"
- "תודעה בשלמות"

ספר שלישי

"חשיפת עוצמה ראשונית"

- גילוי יוצר חשיפה
- איכויות ריפוי ב- "כתר הבריאה"
- הקרנת האור הפנימי
- מורים ומאירי הדרך
- חיבור לכוח ראשוני מאטלנטיס
- זמן בו האיכות
- חיבור ושיווי תדר עם אחרים
- חיזוי התוצאה לשרת
- בשירות האור בכל גלגול
- עמידה ארצית דרך הקלות והקלישות
- מצורך הסבלנות באה שלמות
- עוצמת ה- "נוכחות" יוצרת השפעה
- התמדה מצורך השירות
- עוצמת ההשפעה והיכרות עם "מועצת ה- 12"
- "מפתח" וחניכה

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי