שמחה לבטא שירות – אל אלינוס

"שלום לך, יקירה אני אל אלינוס. כול אשר חברת לו מצורך אותה שלמות לך היום לבטא. חיזוקים לך נדרשים לצורך הכרת עצמך בתפקיד הרם אשר לך קיים ואנו מתָחְזֶקים אותך מתהליך זה לקבל.

יש בתהליך הזה אשר בו אותם איכויות יורדות להכיר בך העוצמה ולבטא בך איכותה מצורך רבים לקבל. אכן, אנו עימך. אכן אנו מהווים בך עוצמה וחיבור ואנו משהים לך אותם מיידעים אשר בהם ימשיכו לזרום מתוך שלמות אשר לך עימי בתהליך.

על כן באותם סיום, אותם תוכנות של מועצת השתיים עשרה, יגיעו בך מיידעים אשר להם אני קורא: "שמחה לבטא שירות" ואכן זה כותר לצורך אותם מיידעים אשר בהם תקבלי, לאותם אלו אשר חוברים. אכן יש בהם עוצמה לצורך התהליך אל אותה שמחה לשרת. כי וכאשר אותה מסה של השירות תבוא בהולמות, יכירו בכם מצורך ואנו במהות כאשר לך אמרנו…"

הספרים מסדרת "שמחה לבטא שירות" מיועדים לתלמידים בלבד

הגיאומטריה © רחל אגרי

ספר ראשון

"השפעת התדרים באנרגיה האנושית"

- שלוש קבוצות לצורך החיבור
- הקרנת טיפול באנרגיה בשער ימין
- האפלה ועכבה דרך 4 יסודות
- ניתוב יסוד האש בחוויה
- ניהול יסוד המים בהולמות
- יסוד האוויר לצורך הרוח לנתב
- יסוד האדמה כלי להכלה
- עודף יסודות יוצרים באדם אגו
- האני והשח – שנאת חינם
- פילוג באמצעות הדת

ספר שני

"התמרה מתוך החוויה"

- תדרים להשפעה
- חיווי "עולם שלישי"
- פריקת האנרגיה – "יום הדין "
- אוטיזם – חווית האלוהות בהודיה
- פגם מוגבלות מלידה
- נכות או תאונה – הנעה לשלמות
- הדח"ף לבטא דחף
- טיפול עם – תדר "האלוהות"
- גזילת מהות האור
- כוחניות יוצרת כניעה

ספר שלישי

"חיווי המהות בחוויה"

- מפתח וחניכה
- הפרת חוזה ביום הדין
- הגוונים של "עולם שלישי"
- האינוס
- בריחה מהצורך – סמי"ם
- גידום מהות החיים
- מהות עשרת הגלגולים בסדרה
- שלמות ה- יש בגלגול ראשון
- נושאי הדגל בשירות העם
- גילוי "הרשימה"

ספר רביעי

"שלמות התוכנה לביטוי"

- אהבה חירות וצדק
- חיווי הכפייה והכניעה הראשונית
- הקיטוב בגלגול שלישי
- נושא חסד ורחמים
- תדרים בתוכנה נצחית ולא השאת שווא
- האמת והיושרה של בעל האחריות
- פתיחות הכלי להכלה מתאווה מוארת
- נד"ב מתוך ה- יש והקיים
- מהות הנאמנות לשרת
- ביטוי האור ולא מהסלחנות

ספר חמישי

"התעוררות הידע לשרת"

- "מפתח שני וחניכה"
- פגימה במהות הידע
- כמיהה להתמזגות עם האור
- התחדשות "מכוח בורא"
- ניתוב החוויה דרך הידע
- בריאת מהות החיים
- חינוך הינו הגשר והקשר אל המודעות
- תשוקה ושאיפה בוראת מהות
- שימור אנרגיה דרך הרוח

ספר שישי

"בריאת רצון החיווי"

- מהות ועוצמת הידיים
- השראה והרשאה דרך התקדשות
- יושר פנימי והכרה באיכויות
- שיכפול ללא תמורה
- הנעת האמונה מתוך האמת והנכון
- כפייה ואפליה ללא הפריה
- נושאי הרצון של א' ו-ת' מרצון
- מהות "זכות בחירה"
- משמעות בריחה וחבירה במהות החיים
- הגשמת מהות החיים בזמן

ספר שביעי

"הנעה לשלמות"

- "מפתח שלישי לביטוי"
- הבטחה – ככוח בורא
- הכחשה מעכבת התמרה
- נחישות מהווה מהות
- המואר במסירות והקרבה
- כוח הניצול מתווה המהות
- לקיחה יוצרת חוב
- שותפות "מרצון האחד"
- התניה של "שיעור ולמידה"
- תחושת ההתמרה

ספר שמיני

"התנועה והזרימה משתלמת"

- "כישורי המופנמים"
- הגדרת העצמי מצורך ההוויה
- מהות הבכי לשרת
- צחוק במשחק החיים
- פיגוג התפל יניע שלמות
- תצריף במשחק החיים
- הַדָּרָה מול האדרה
- ניתוב השינה מצורך
- יציר החלום והדמיון
- הסימפוניה השמימית

ספר שניים עשר

"דרך יודעי האור לנתב"

- יעוד השם

- התמדה רוחנית לנתב הדרך

- קסם הידע לבטא

- התְרוחֲנוּת והתנשאות הרוח

- מיזוג הקטבים באנוש

- תגמול השליחות

- גילוי השינוי

- התקדשות המשֹֹיח

- אכי"ר בתכלית הגשמה

- מפתח שישי – סמן האחריות והמודעות

ספר אחד עשר

"השלמות בחוויה הרוחנית"

- "מפתח חמישי וחניכה
- אש"א – שלמות החוויה
- חיבור לזהות הרוחנית
- ביטוי החופש מתוך המואר
- אמת הערכים בהתחדשות
- ערות במדיטציה מתמשכת
- חסד "האני" מניע חמלה עצמית
- חבירה אל "בן האלוהים"
- הערכה וגילוי האור

ספר עשירי

"השאת האור במארג החיים"

- כוח הבורא – יצר ויצירה

- השאת האור בנישואים

- חותם ההולמות ברווקוּת

- "מארג השישייה" בחיים

- מוטיב ההתעברות

- מאמץ להכרה והכלת נשמה

- חווית אלמנוּת ויתמות

- המניע אשר בזנות

- הנעת מודעות הרוח

- מהות החווי אצל השונה והשווה

ספר תשיעי

"איכות השלמות בחוויה הנצחית"

- "חניכה למפתח רביעי"
- ניתוב שער שמאל להכיל "בשער הכבוד"
- מודעות הפריקה בשער שמאל
- התחדשות בהיוולדות
- התמשכות הנעורים בחוויה
- עוצמת מחזור חמישי
- שלמות החוויה אצל הקשיש
- המוות כאשליה
- מארג החיים בתוך החוויה
- מורשת חוברי האור

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי