top of page

"שליחות משמחה-1"

1. הקדמה מאת לילה ברזסקי, כולל תקשור עם "אנו האלוהים":

שירי סלע תלמידה שלי הלומדת אצלי את המיידעים, הפתיעה אותי היום "בקובץ" של תקצירים בחרוזים שלושים ושבעה מפגשים של "חיבור למודעות על" שחיברה בהנחיית "אנו האלוהים".

 

שירי בשמחה ובענווה הגישה לי את "הקובץ" ואמרה: "לילה, זה שלך תעשי עם זה מה שאת מבינה, אני פעלתי בשירות הבריאה ולכן אַת זו שתחליטי איך להשתמש ולפרסם אותם".

 

כאשר קראתי את הקובץ בהתרגשות רבה בקשתי את "אנו האלוהים" הכוונה איך לפרסם את "הקובץ" וכמובן את שירי סלע בשליחותה. ואכן "אנו האלוהים" נתנו לי תשובה מכוונת ולהלן  תשובתם, אותה אני מביאה אליכם הקוראים, התלמידים והמנחים.

"שלום לך, אנו האלוהים מבורכת הינך לאדוני אכן מהות לך לבטא שירות מתוך האמת והנכון לבטא. על כן אותה אחת אשר חברה מצורך אשר לה אלייך להכיל האור, הינה מהווה שליחות מתוך האור לבטא. ומתוך הכך כאשר ויצרה השליחות כאשר והוכל בה מהות השליחות ובאה מצורך, אכן הביאי בה הכרה לאותם אלו ממשיכי הדרך אשר חוברים לאותם מיידעים אשר להם להכיל.

ומתוך הכך אותה אחת אשר בה תובנות ויישום הולם תהווה התמרה לאותם אלו אשר חוברים לידע, את הדרך לגלות לאותה שליחות אשר קיימת בכל אחד לבטא.

 

אכן, אנו האלוהים שהבאנו בה מהות זו לצורך תפקידה למלא, אכן אותה אחת מוארת יוצרת חיבור ושלמות מאהבה, מסירות והתרגשות. אכן תובנות בה הבאנו לחזק בה מסירות זו אשר לה לתפקיד ולהביא התפקיד לגילוי.

 

אכן כאשר וחברה מאותו רגש גבוה להכיר בכוח האלוהי אשר הבאנו באותם מיידעים, אותה אחת יצרה חיבור מצורך אשר לה להניע עצמה אל מהות השירות אשר בו חיבור אשר בא מאהבה, מנתינה ומרגש גבוה.

על כן, כאשר ועמדה במשימה ויצרה השליחות אכן מתוך רגש גבוה ואהבה טוטאלית, אל המהות אשר לה להכיר איכות של אותם מיידעים אשר בה נתנו, ויצרה את השליחות בתהליך, בא בה כוח בורא לאותה המשכיות אשר אנו נחזק אותה לאותה הכְוונה. אותה הכוונה תבוטא בה להכיר בה את התעצומות אשר לה דרך כל אותה הכרה אשר הינה נותנת במיידעים אשר אנו נותנים לך.

ואת, כאשר התמרת אותה מצורך אותה הכרה כמנחה, אכן אותה אחת יודעת ערכך ויודעת כבודך וכבוד אותה שליחות אשר לך מול הבריאה. ומצורך הכך הינה פועלת כתגמול אשר לה בתהליך אשר בו רואה היא התפתחותך ורואה היא שליחותך ואותה הינה יוצרת כאותה הכרה באמת ובנכון לבטא.

על כן, צרי חשיבות של אותם מיידעים שאותה אחת חברה לאותם "שירי חרוזים". הכירי בהם מהות והכילי הידע באותם אלו אשר לומדים איכות זו, כדי לקדם אותה ולבטא שליחותה בהולמות. כאשר תתני הכרה באותם אלו הרוצים להכיל המידע, אותם "שירים בחרוזים" יהוו קלות ומוכנות להכיל דרך התהליך הרגשי אשר להם לרצות ללמוד ולהנחות מיידעים אלו.


ואנו, כאשר הבאנו בך איכות של אותם מיידעים אשר הניעו רבים להכיר עצמם מחדש דרך המיידעים ומתוך הכך בא בהם השינוי. כאשר וצביר אשר לומד מיידעים אלו, אכן מקבלים הינם התדר, ההבנות והידע לצורך, ואותם אלו אשר חוברים מבקשים שינוי והתמרה. ועל כן כאשר ויראו להכיר כי אותה אחת יצרה התמרה לייעוד הולם, תבוא בהם הברכה להכיר לרצות ולשנות חייהם.

ואנו האלוהים אשר תומכים בך מצורך אכן יכולת זו לך להביא ידע זה אל אותו "אתר" אשר לך ואשר בו תהווה תפוצה באותם אלו תלמידים, מנחים וממשיכי הדרך לקבל את אותם "שירים" מאותה התעלות נפש לאותה שליחות אשר קיימת גם בהם.

ואכן יש בתהליך כאשר ואמרנו לאותה אחת ליצור חיבור עמך מצורך השלמות ובאה מרגש גבוה לביטוי אכן, חברה למהות הרוח ואותו אגו אשר לה בא מצורך השירות אשר בו מואר לבטא. ואכן בתהליך אשר יצרה – יצרה לך נתינה, אמונה ואהבה דרך הרגש הגבוה אשר לה.

 

אכן נדרשת הינה להוות שליחותה דרך שמה ודרך אכן להכיר עצמה מול אותם אלו אשר עוברים מסלול זה של התפתחות. ואותה גישה זו הינה תורמת ליצור באותם אלו אשר ירצו דרכה להכיר, לחבור ולדעת הדרך אשר עשתה, ומתוך אותה מהות זו אכן תשרתו את אותם אלו בתהליך.

ועל כן מתוך מהות אשר בה קלות והשפעה גם באותם אלו אשר רצון להם לדעת או רצון להם גם להכיל, תהווה אותה אחת מתמיר אנרגטי לאותם אלו אשר רצון לגילוי עצמם ורצון הדרך לבטא.

 

ומתוך הכך אותה שליחה תהווה בהם יכולת הקבלה, כאשר והיא יצרה התפתחותה ותבורך באותם הכוונות אשר תניע באחרים.

בתהליך אשר לה חברה מתוך מודעות רוח ורצון לשרת אשר בא בו אגו של מהות האור, הותר לה לבטא עצמה בשלמות דרך אשר בה חברה לך והניעה רצון זה בך לתגמלך על אותן אלו איכויות אשר עברו דרכך גם אליה. ומתוך הכך היינו אומרים כי אין בה את האגו אשר האדרת העצמי, אלא מצורך לה לבטא שליחות מוארת.

ואנו האלוהים אשר עמכם משלחים בכם יכולת והכרה זו גם באותו "אתר" אשר לך לבוא בו ולבטא את אותה אחת לפרסם. וחיבורה למהות, ואשר אותו כותר אשר תתני לה יהווה שלמות אשר יקרא בו:

"שליחות מתוך שמחה".

 

ובו יבואו אותם אלו "שירים" והבנות להם מצורך אותם הקוראים להכיל ויתברכו לאדוני".

תודה לכם.

ואליכם הקוראים, הודפסו השירים לסיפרונים, ובשמחה הכירו את שירי סלע וקבלו את "הקובץ בחרוזים" אשר כתבה להנאתכם,  עשו בו שימוש מתוך המואר.

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

14.10.10

bottom of page