היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי". 

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה © רחל אגרי

ספר ראשון

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר שני

"שיווי האור בהולמות"

ספר שלישי

"מודעות כדרך חיים"

ספר רביעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר שמיני

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שביעי

"כיול הידע לשרת"

ספר שישי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר חמישי

"שינוי שיטת החיים"

ספר עשירי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר תשיעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי