top of page

"ההבדל בין תפילה – משאלה לבין כוח מניע שלמות"


"מסרים מיוחדים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

18/03/09


ההבדל בין "תפילה – משאלה" לבין כוח מניע שלמות – לילה
18/03/09

קורא/ה יקר/ה
אני, לילה, קבלתי מייל  אשר זה לשונו:

"זכרי לבקש משאלה לפני שאת קוראת את הברכה. תפילה. זה כל מה שאת צריכה לעשות. רק שלחי מכתב זה ל-12 נשים והודיעי לי מה קרה לך ב-4 הימים לאחר מכן.
סליחה על שאת צריכה להעביר מכתב זה הלאה, אך נסי לא לעצור זאת. בבקשה, תפילה היא אחת ממתנות החינם שקיבלנו. האם כבר הבעת את משאלתך?  אם לא תעשי זאת- הברכה לא תתגשם.

זוהי ההזדמנות לבקש משאלה:
"הלוואי שהיום יהיה שלום בתוכך.
הלוואי שתדעי שאת הינך בדיוק מה שאת אמורה להיות.
הלוואי שלא תשכחי את אין ספור האפשרויות שנועדו להתגשם עבורך ועבור אחרים.
הלוואי שתזכי להגשים את המתנות שקיבלת, ותזכי להעביר את האהבה שקיבלת.
הלוואי שתרגישי מאושרת עם מי שאת בדיוק כפי שאת.. .מי יתן שמידע זה ישקע בעצמותייך,
אפשרי לנפשך את החופש לזרום,לרקוד,להלל ולאהוב,.
שזה יהיה נכון עבור כל אחד/ אחת מאיתנו".


ולכן ברצוני להביא אור על אותו מסר זה אשר בו "תפילה- משאלה" אשר בה קיים צורך של הקבלה מתוך הרצון הרגשי – ארצי או מתוך מודעות החסר ועשייה פסיבית אשר בה מוכנות לקבל מתוך החוסר אשר קיים במודעות.


על כן אני, לילה פונה אליך, אני רוצה להניע אותך קדימה אל האיכויות שהבריאה נתנה לנו דרך המיידעים אשר בהם תדרים והשפעה על ה-דנ"א שלנו. במיידעים הבריאה העניקה לנו מודעות להכיר ביכולות שלנו ליצור חיינו מתוך אחריות ובחירה אשר בה קיימת גם הכלה וכמובן את הקבלה. חיזקו בנו את האיכויות שלנו לגילוי ובהם את היכולות שלנו גם לבטא אותם, ללא "תפילה – משאלה" אלא דרך "חיבור למודעות על" אשר התקבלה דרך הדרכה עליונה בתיקשור.


המיידעים נתנו לנו הבנות איך אנחנו יצרנו את אותם קשיים אשר חווינו מחוסר מודעות, ידע והבנה.


על כן התדרים אשר הבריאה הביאה דרך "חיבור למודעות על" נתנה כלים, הבנות אשר  דרכם קלות בהכלת מהות החיים לחוות יומנו מתוך ה- לדעת ה- איך לנתב את חיינו בהולמות וגם בסיפוק. איך להתמודד בחיי היומיום דרך בחירה ואחריות שלנו בתהליך דרך אותה ידיעה של הדרך את התהליך לבטא וליצור את חיינו מאותה הבנה ואחריות.


על כן אותו מסר לחוות "תפילה – משאלה" יש בה תפל ואינה מיועדת לזמנים אלו של עידן חדש כדי להגיע אל אותה בקשה והכלה. ולכן לצערי אין תפילה זו תואמת את התדרים אשר העניקה לנו הבריאה  דרך התדרים של  "חיבור למודעות על".


קורא\ה יקר\ה, מאחר ורצוני להאיר ב-אלף את "התפילה – משאלה" הנ"ל, אני אביא לך זאת דרך המודעות המוארת ודרך המחשבה המוארת ודרך הרגש הגבוה ליצור חיינו בשמחה מתוך היכולות שקיימות בנו. ולכן אני את "התפילה – משאלה " הנ"ל שבאה מתוך האין,  מתמירה אל יצירה מתוך ה- יש והידוע כי, אכן קיים.


ובזו הלשון אני, לילה,  מביאה את ההתמרה ליצירה ממהות הקיים שהיא דרך מודעות האחד והאור אשר בנו, ולכן:


במקום התפילה הנ"ל:  "הלוואי שהיום יהיה שלום בתוכך".
נכון היה:  "שלום ושלמות קיימים בי בכל רגע בחיי".

במקום התפילה: "הלוואי שתדעי שאת הינך בדיוק מה שאת אמורה להיות".
נכון היה:  "אני יודעת כי אני מונחת דרך האור שבי ואותו אני מביאה לגילוי".

במקום התפילה: "הלוואי שלא תשכחי את אין ספור האפשרויות שנועדו להתגשם עבורך ועבור אחרים".
נכון היה:  "אני מבטאה ומאירה על כל האיכויות אשר בי בשמחה ולצורך הכלל לשרת".

במקום התפילה: הלוואי שתזכי להגשים את המתנות שקיבלת, ותזכי להעביר את האהבה שקיבלת".
נכון היה: "אני מקרינה את האור שבי דרך רגש גבוה, מחשבה מוארת ואהבה לבטא.

במקום התפילה: "הלוואי שתרגישי מאושרת עם מי שאת בדיוק כפי שאת… מי ייתן שמידע זה ישקע בעצמותייך".
נכון היה: "אני בשמחה הווה מהות חיי בכל זמן, מקום ומצב. וזו המודעות שלי ומצויה בכל תא בגופי".

במקום תפילה: "אפשרי לנפשך את החופש לזרום, לרקוד, להלל ולאהוב".
נכון היה:  "התעלות הנפש קיימת בי בזמן אשר האור זורם עימי".

במקום תפילה: "שזה יהיה נכון עבור כל אחד/ אחת מאיתנו".
נכון היה:  "ואכן זה זמין לכול אחד ואחת".


אני בהודיה על שהזדמן לי (דרך המייל הנ"ל) להביא את הידע אשר בו אור והכוונה לצורך הכלל.

ואכן אשמח אם תפנו הבנה זו לכל אחד וחבר ולחבור "לחיבור למודעות על" ללמוד ולראות את האלוהי אשר בתוכו משווה עמו תדר.


ואני, לילה ברזסקי, שולחת לך זאת מתוך הארה והכרה באיכות האלוהית אשר בנו.

ברכות ואהבה

bottom of page