top of page

תשובות לשאלות אשר נכתבו בכנס


קורא/ת יקרים
לאחר שבכנס קבלנו הרבה הבנות ולקראת סוף הכנס חילקנו לכם שאלון, בררנו בו מה בוער לכם וממה אתם חוששים. קבלנו מכם שאלות מגוונות, ריכזנו אותם למספר נושאים שהיו עיקריים והנה התשובות מתוך תקשור עם הבריאה.


אני לילה, שמחה לענות לכם באהבה על אותן שאלות אשר להם בקשתם הבנות.


למה ללמוד כאשר ניתן לקבל בחינם ?
המיידעים ירדו לטובת הכלל על מנת להביא בו מודעות רוח להכיר בדרך החיים ולהגשים את החיים מתוך הנכון והאמת לשרת את האנושות. המיידעים כוללים הבנות, כלים לשימוש יומיומי, תדר אשר חובר לדנ"א כדי לקבל, להכיל ולהפנים.


על כן הבריאה גם נתנה הבנות כי לא יתאפשר לאנוש להכיל ולקבל ואף להשתמש בהבנות אלו כאשר האנוש לא לוקח אחריות על חייו. אחריות כדי לעשות שינוי יש להשקיע רצון וצורך אנרגטי הן של זמן, ואנרגיה של כסף כדי להביא שיווי לתמורה אשר הינו מקבל.


חילוף אנרגטי זה יוצר בבריאה "שיווי תדר" אשר הלומד משלם את התמורה והבריאה מעניקה לו התמרה ושינוי אנרגטי בחייו.  ועל כן עליך לדעת כי כל מה שניתן לאנושות בחינם, למעשה, לא הביא כל התמרה ושינוי אלא אך ורק רצון ארצי לקבל לחם בזיון ללא שיווי תדר עם הבריאה.


ועל כן יש ועליך להבין כי וכאשר הינך לומד את המיידעים "חיבור למודעות על" שגרת יומך לא תהייה אכזבה אלא תהייה בהנאה ובהנעה של יצירה, שמחה ואהבה, אשר בה סיפוק ונחת רוח. נחת רוח אשר תביא, לגוף העייף רפוי המחשבות והרגשות, וכן להבין ולסלק הפחד. ולכן התוכנה אשר הבריאה מעבירה לנו "חיבור למודעות על" היא חיבור האנוש אל רמת מודעות הרוח.


2. כיצד יוצרים רווחה כלכלית. להגיע לאיזון, בטחון, לא ריקנות, או חרדת קיום, או חשש מ-לא ידוע.
יש ועליך להבין כי שפע קיים בבריאה ובטחון בו להביא השפע. כאשר אדם יודע להוות חייו מתוך האמת והנכון, הוא רוכש הבנות וכלים להשתמש בהם על מנת לתגמל עצמו באיכויות אלו. הינו למד להיות ולחוות אהבה אשר בה תמיכה אלוהית אשר תשרת אותו למלא יומו במהויות אשר מהם הינו מתגמל עצמו וזוכה להעצמה ומתמיר את השפע בחייו.


אותו אנוש רואה בטפל חוסר מהות וחובר לעיקר מצורך אשר לו להיות בחוויה אשר בה האור לשרת. חוויה אשר בה האור לשרת הינה מאותה מודעות מוארת, הבנה ומאותה הכרה וקבלה של המציאות, ומתוך הכך הינו צובר ידע וכישורים לבטא כל שפע אנרגטי בחייו. 


חובר לרגש גבוה אשר עימו מתקשרת הבריאה דרך אותם סימנים והכוונה, כאשר הינו בעירות חובר ורואה התהליך. ודרך עוצמתו הפנימית משרת יומו והינו נושא אחריות לנתב חייו מתוך היש אשר בתוכו, וכל היש ינחה בו חייו מהולמות, ובאיזון מאחר והינו שלו עם עצמו.


3. למצוא זוגיות, זוגיות, התמודדות נכונה, חשש להישאר לבד.
יש ועל האנוש לדעת כי זוגיות הינה חוויה אשר באה מבחירה וקימת לכל מי אשר רצון לו לחבור לה. כאשר חובר אנוש לחוויה מצורך אשר לו לתת מעצמו לנתב איכויות אשר בו ולהעניקם משלמות מתוך בחירה ומתוך אכפתיות ואהבה, הינו מושך אנרגטית להכיל את האחר מתוך הכרה בכוח אשר הינו נושא. 


הזוגיות הינה חוויה מבחירה, יש לתרום מעצמך לאותה מערכת זוגית ומתוך הכך הזוגיות תפרח ותשגשג. ומצורך אשר לך למצוא הזוגיות יש ועליך להיות בבחירה אשר בה החוויה אשר עליך לתת מעצמך ולקבל את הזוגיות בשמחה, לקבל את האחר ולמצוא בו את האלוהי ולא את החיצוני, ולא את הארצי. 


ולכן אמרנו זוגיות זו חוויה אשר בה בחירה אשר האנוש מגלה את היכולות אשר לו לשרת עם בן הזוג ולהוות את חווית הלמידה יחדיו. אכן הזוגיות קיימת לכל אחד אשר מכיר בצורך הזה לשרת.


4. בריאות, כאב, חשש מחולשת נפש, חשש לאבד הזיכרון.
כאשר אנוש חווה טלטלה של רגש ומחשבה אשר המחשבה מלבה את הרגש ואין בהם מהות לשרת, נוצרת חסימה אנרגטית בגוף הפיזי. אותה חסימה יוצרת כאב ויוצרת השפעה על האנוש לשרת את חייו בהולמות ומונעת ממנו את אור האהבה להכיל. 


על כן כאב מהווה תמרור לצורך מודעות לקבל על עצמו לצורך השינוי בתפיסת החיים אשר לו. ולכן בריחה מאותם תמרורים יוצרים באנוש מחשבות רבות אשר נושאות פגימה אנרגטית ועומס, אשר הגוף הודף בחולשת נפש וחולי או באיבוד זיכרון. ועל כן יש לחבור להבנות וליישם אותם ולקבל וללמוד הידע ולשרת עימו את המציאות.


5. חשש מסכסוכים במשפחה, איך ליצור הרמוניה במשפחה, ביני לבין עצמי, שלום בין בני הבית, יחסים עם הילדים, המשפחה, להיות דוגמא ראויה, לעזור למשפחה ולא לאכזב. להיות באהבה טוטאלית.

יש ועליכם כאנוש להבין כי ההרמוניה מתחילה ונבנית אצל כל אחד בתוכו על ידי מודעות אשר בה הכרה במהות החיים. מהות החיים הינה לאפשר ביטוי "האני" ולהישמע לו לנתב את האנוש אל הנכון כדי למצות את השיעור ללמידה. 


וזאת לצורך הצורך ללמוד את החוויה ולנתב את השיעור הנלמד אל תגמול עצמי, אשר בו הבעת האיזון ושמחה. וכאשר האנוש בהרמוניה ואיזון הינו יכול להכיל את האחר ואף לשרת בו הכרה בהרמוניה אשר הינו יכול להכיל. יש ועל האנוש להבין מודעות מוארת ולייחס את כל חוויותיו מתוך אותה מודעות מוארת אשר לה כלים לשרת. 


לשרת את הסובבים לו ולשרת בכל עת עצמו. ועל כן כאשר האנוש במודעות מוארת ומכוונת הינו חווה את האהבה הטוטאלית אשר הבורא חובר בו וכן מהווה דוגמה בעוצמתו לסובבים לו, למשפחתו, ויבורך.


6. לשנות דפוסי חשיבה, איך ניתן לנוח כשהחיים כל כך לחוצים, איך להיות בשקט פנימי, אושר פנימי, התמרת עצמי מהר.

אכן דפוסי חשיבה "תומכים" ואף משרתים את האנוש. מאחר וכל מחשבותיו הם פועל יוצא של חינוך, של הבנות לא נכונות, על ידי תפיסת השפעת "המוכר והידוע" אשר הינו חווה, דרך סביבתו  בהם לשרת אותו ומתוך הכך אין פריצת הדרך.


ועל כן נצרך האנוש למודעות אשר בה לכוון אותו אל הנכון והאמת בתהליך החוויה, לקבל ידע על מהות החיים כדי לתפעל את החיים בהולמות. וכאשר הינו במודעות, חובר הינו לעוצמתו הפנימית, אשר בה להביא איזון ושקט פנימי ומעצימה את האושר בו ואף מתמירה אותו לתהליכי החיים.


7. עתיד לא ברור, חשש מחוסר תכלית, לחבור למקצוע מתאים, לטעות בדרך, חוסר הצלחה, הגשמה, ייעוד, מימוש היעוד, להרגיש שלמות ואושר.

כאשר האנוש מצוי בתהליכי למידה הינו יודע את הדרך להכיל ולעשות יומו בשמחה. אכן כאשר האנוש חובר לידע ומודעות, היום יום אשר לו פתוח ליצירה ולהגשמה מכוח הכלים אשר צבר מאותה למידה. הגשמה אשר בה סיפוק עצמי ומימוש חייו מהולמות.


מהולמות מעצם היותו בידיעה אשר הינו מפעיל עצמו בשלבי התפתחות מעשית, והן רגשית, מחשבתית עד ואשר הינו מוצא את הסיפוק מהתחברותו לכל תהליך. וכאשר הינו בסיפוק ובנוחות אשר בה עוצמה ויצירת האושר בחייו, הרי מימש את ייעודו ועל כך יבורך.


8. פחד מניתוק, האם הגירושין פוגעים בנו, חשש מפירוק תא המשפחתי, איך לשרוד חיי זוגיות, סבל ילדים לאחר גירושין.

יש ועליכם להבין כי ניתוק, גירושין, הינם סוג של חוויה אשר לה האנוש בוחר. ניתוק או גירושין מהווים צורך לבטא את השלמות על ידי סיום תהליכים של מחשבה רגש ופעולה. 


כאשר באים סיום זה בהולמות לא נוצרת פגיעה אשר תביא את המעורבים בתהליך הזה לכאב וסבל רגשי. אך אם וכאשר קיימת בחירה לבטא שלמות והולמות בתהליך החיבור המשפחתי, אזי תשפיע איזון והרמוניה בכל המעורבים בחוויה ויבורכו.


9. חשש שלא יאהבו אותי, חשש מלימודים, מדוע אני לא החלטית ומדויקת, חשש מירידה בהתלהבות, חשש מאובדן שליטה,  כלים לחיים קלים ויעילים כחלק מהמיידעים, האם שימוש ללא הבנה בקרן פגוג הפחד יעיל להתגבר על פחדים ומעצורים, חשש ממוות.

כאשר אהבה אלוהית קיימת באנוש הינה מבטא את האלוהי אשר בתוככם. ומתוך הכך נאחזים כל האנושות לבקש את האהבה. אהבה יש להכיר. אהבה יש להכיל, להעריך ולבטא עמה שימוש, שירות להשפיע. 


על כן אם תכירו באהבה אשר בכם לא תיפגעו מחוסר אהבה. ואכן ביכולת הלימודים והלמידה תקבלו הבנות וכלים אשר תניעו עצמכם אל הנכון והאמת אשר אתם נזקקים. חשיבות רבה בהבנה והפנמה אשר לכם בכלים ודרך שימוש מתוך ההבנה ישרתו אתכם בהולמות. 


ומצורך הכך תמשכו עוד ידע אשר ילהיב בכם את מהות החיים, יניע אתכם אל האיזון במהות חייכם, ללא חשש אף למוות אשר בו התחדשות להתחלה. על כן נצרך האנוש להיות במודעות אשר תפרה בו כל הזמן.


10. להיות בצומת ללא ידיעה לאן לפנות, חשש לחוסר עצמאות בזקנה, הבן לא יחיה חיים עצמאיים.

חששות הם תוצר טפל של בורות. כאשר אנוש חובר מתוך מודעות מוארת וידע אשר מהווה עמו כלים להתמרה, אזי חיווי חייו בכל תקופה יהוו עבורו זרימה וסיפוק הולם.


11. איך מפסקים שנאה, מתי ילמדו לפרגן, לאן מדינתנו זורמת, האם לחיות בארץ, לחיות בעולם פשוט.

שנאה היא תוצר של חוסר אהבה וחוסר אחריות לקחת כדי להיות ערבים זה לזו, מצורך. וכאשר האנוש ידע להתחשב ולהכיר באחר לצורך ה-יחדיו ולמוד זה מזה על תהליכי החיים ויעשה מצורך האהבה אשר מקשרת בינם, אשר הינה האהבה אלוהית, תפסק השנאה ותמלא האהבה מקומה ומתוך הכך יבוא השלם והשלמות לספק בעולמכם ותבורכו.


כמו כן אני ממליצה לך לקבל מאהבת הבורא וללמוד את התוכנה

"חיבור למודעות על".  ברכות מאהבה, לילה


כל הזכויות שמורות  2013 © ללילה ברזסקי

bottom of page