top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני דינה זליכה

ישוב: פרדסייה

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 054-3014776

דואר אלקטרוני: dyy102601@gmail.com

"יציאה משעבוד וויתור על הקושי"


בידע, נגלה עולם חדש

בו קלות, שמחה, ואהבה.


אהבת הבריאה מובילה ומחברת אותך

אל האור שבתוכך,

אור המופץ החוצה ומתמיר אותך ואת הסובבים לך.

אני דינה בהודיה על הזכות הגדולה בהפצת הידע משנה חיים.

אוהבת, דינה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page