top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני קארן היינה

ישוב: גן יבנה

הנחיה: פרטנית או בקבוצות, לימודים מקוונים או בביתי

מנחה שלושת התוכנות הראשונות

טלפון: 052-8891322

דואר אלקטרוני karenhaine68@gmail.com

"לא תישא את שם אלוהיך לשוא"

היכרות מרתקת את ניצוץ האלוהי שבכם.

בו תגלו את הכל יכול שאתם להכיל את חייכם מתוך שמחה,

אהבה, קבלה. הבנות מעמיקות למהות החיים

ומתוך המואר שבכם- תשפיעו הכוונה את האחרים.

אני הווה מהות חיי בשמחה!

באהבה- קארן

bottom of page