top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני שרה קלר 

ישוב-פרדס חנה כרכור

הנחיה: פרטנית/קבוצות/ לימודים מקוונים (סקיפ  זוום)

טלפון:0544243404

דואר אלקטרוני:sarikeller08@gmail.com

אני שרה, משיאה אהבת הבורא ב-"חיבור למודעות על",

ידע ראשוני של עידן חדש, בו אמת ונכון דרך פשטות וזכות.

לחיות בהרמוניה, בקלות, ובביטוי עצמי והגשמה,

בדרך הקסומה בה "אמת בכל עת".

באהבה, שרה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page