top of page

בחירה באמת ובנכון – הבחיר"ה – מהות הכל

הרצאה ליאור כספיההתחלה שלנו נוצרת מאותו תהליך  בו הנשמה יורדת לגוף הפיזי לצורך תהליך וחוויה,  לצורך שיעור ולמידה.  כאשר הנשמה יורדת,  הינה עושה זאת מתוך בחירה.


כאשר הנשמה חדרה  לגוף הפיזי היא יודעת כי היא באה עם אותה רשימה אשר לה מתוך צורך ורצון ראשוניים.


הנשמה מקבלת את זכות הבחירה  והינה מקבלת גם את האתגר החבוי בכל בחירה ובחירה.


הנשמה באה עם זיכרון של בחירה ועליה ליישמו באותה מציאות בה היא נמצאת.

כאשר האנוש בוחר באתגר משמעות הדבר שהינו בא מתוך רצון נשמתי.


עלינו להבין את  הבחירה  ממקום  ראשוני מקום של  הכרה ב "האני" המייצג את הנשמה.


תהליך הבחירה דורש מאתנו להבין את מהות הבחירה ולבקש את אותו תהליך.

עד כה דובר על בחירה שהינה באה  מצורך/רצון  נשמתי.


במהלך חיינו, היומיומיים,  אנו נדרשים לבחירות החל מבחירות קטנות שאנו נתקלים בהם ביומיום וכלה בבחירות משמעותיות יותר בחיינו,  לגביהם ניתנה לאנוש מעשה את הזכות והחירות לבחור.


זכות הבחירה הינה כח מניע של אותה מציאות שאנו רוצים.

ביכולתנו לבחור במסלול א' אשר יביא אותנו למציאות מסוימת וביכולתנו לבחור במסלול ב' אשר ינתב אותנו למציאות אחרת לגמרי.


כאשר הנשמה יורדת הינה יורדת  עם אותה רשימה אשר בחרה עוד בהיותה נשמה ולגבי בחירות אלה אין לבריאה  יכולת להביא לשינויין של אותן בחירות שבאו מתוך רצון וצורך נשמתי.


כאשר הנשמה מצליחה לחבור לאותה רשימה  לאותו רצון וצורך נשמתי אשר לה הבריאה מתגמלת את האנוש בתהליך לאותה הגשמה נצרכת ולמעשה שערי שמיים חוגגים עם אותן בחירות וכך האנוש מרגיש ויודע כי בחר בהולמות.


רוצה לומר כי כאשר אנו לא  על המסלול הנכון לנו אנו סובלים מחוסר סיפוק כאב וחולי.


אך כשאנו על המסלול הנכון אנו מתוגמלים הן ברמת הרוח והן ברמה הארצית.

ולכן הבורא העניק לנו את זכות הבחירה, זכות  הבחירה או בחירה חופשית הינה מהות כל התהליך.


בתוך הבחירה החופשית יש לאנוש את האפשרות לבחור את המסלול הארוך או המקוצר


לכן הבריאה מביאה לנו את הבחיר"ה כקוד, אשר יהווה עבורנו תזכורת לאותה חשיבות שיש לאנוש להכיר בזכות החשובה הזו שקיבלנו מהבורא.

1 . בריאת

2.  חיווי

3.  יש

4.   רצון

5. התמרה

כאשר ונרצה להכיל מהות משרתת בכל בחירה ובחירה, עלינו להפעיל את הקוד אשר יסייע לנו

לבחור נכון עבורנו.


הבריאה באה ואומרת לנו כי היא מביאה לנו כלי שיסייע לנו לפעול בכל רגע ורגע על מנת להגשים ולברוא את חוויותינו ולעצב את המציאות הנדרשת לנו. על פי אותו קוד  יוכל אדם לברוא את חוויותיו מתוך יש ורצון ואלה יובילו  אותו להתמרה בכל מעשיו.


אם לא יפעל על פי אותו קוד לא יהיה במעשיו התמרה ובכך אין מהות .

עלינו לזכור כי הנשמה יודעת את הצורך והרצון אשר היא ירדה איתם, האנוש נדרש לגילוי הצורך והרצון הנשמתי אשר לנשמתו. ומתוך הכך יחבור לאותה  בחירה שתשרת את אותו רצון וצורך נשמתי אשר בו יש רק התמרה .


אם האנוש לא יפעל מתוך אותו גילוי אזי יסטה ממסלולו ויחבור למסלול "הארוך".

כאשר האנוש בורח ממסלולו הוא פוגם בשיעור והלמידה אשר לו בחוויה הוא לא מכיר בכוח האלוהי אשר קיים בו ואין לו יכולת לחבור לאותו כוח האלוהי אשר טמון בו והדבר יוצר דישדוש, רכישת דפוסים לא משרתים, תסכול וחולי ואין בכך  מהות להתמרה ותיקון.


כאשר אותו קוד יופעל בהולמות ומתוך החיבור הנכון מול התנהלותו של האנוש ומול הסביבה בה הוא נמצא, מול התהליך, ומול המהות המשרתת הנו חובר לאותה מהות נשמתית נצרכת.


אותה למידה תהווה התמרה, תהווה את המואר מתוך תהליך בו היצירה והשמחה קיימת.


יש לתת הכרה לבחירה, מתוך בחירה יש לחבור לאני (נשמה) ולהכרה עצמית  ולהבין כי אותה


נשמה שלנו מכילה את כל האלוהות בתוכה, את כל היסודות את האהבה הטוטאלית והשמחה


לצורך אותה שליחות אשר ירדנו לבצע בגוף הפיזי .וכשהיא   במצב כזה היא מוצאת את הכח ואת יכולת הבריאה, היצירה והאנרגיה שלה אינה מתכלה.


אנרגיה מתכלה היא סימן לכך שהעברנו את יומנו לא מתוך המואר ולא מתוך אותה התמרה נזקקת בכל בחירה ובחירה.


כשהאנוש יפעל על פי אותו קוד ויממש את הנוסחא של אותו קוד יחייה את חייו מתוך הקלות

והזרימה.


מכאן אנחנו צוללים לרבדים נוספים ועמוקים יותר של אותה בחיר"ה.

חשוב לזכור ולדעת כי כאשר אנו מפעילים את הקוד בבחירה עלינו להיות באיזון ולפעול מאותם חמשת החושים הרוחניים שלנו.


כאשר האנוש פועל מתוך הרצון לאותה בחיר"ה יש ועליו לחבור להוויה אשר בתוכו, דרך הכוח לנתב התהליך הארצי.


בטרם יפעיל הקוד יש ועליו להתחבר לכל אותם חושים רוחניים על מנת להוות הבחירה מתוך האמ"ת. (איזון מהות לתכלית)

אמ"ת נצרכת בתהליך הבחירה על מנת שנבחר מתוך ההולמות ולכך אנו נדרשים.


לאיזון -רגש גבוה

מהות – מחשבה מוארת

תכלית – תוצאה  מוארת

וכאשר נפעיל את חמשת החושים מתוך אותה אמ"ת אזי נקבל :

אני הווה מהות חיי בשמחה

מקבילים

בריאת חיווי יש רצון התמרה

כשאני בורא, אני מייצג את הנשמה

כשאני הווה אני שולט על החווי

כשאני במהות אני ב-יש

כשאני חיי אני פועל מתוך רצון

כשאני בשמחה אני במהות הנשגבת שמביאה להתמרה

כאשר הבחירה באה מתוך אותו רצון וצורך נשמתי מתוך  המואר אשר לנשמה אזי היא תחבור אל

מהות האור דרך חבירה אשר "הינה חווה את השמחה בתוך מהות אשר לה בחיי היומיום"

השמחה תבוא מתוך הכרה בתהליך ולא ממקורות חיצוניים.


השמחה תבוא מתוך הכרה באיכויות של הנשמה ואלו יביאו את האנוש לאיזון מתוך "אמת צדק

וחירות" .


אותה זכות של בחירה שלנו תבוא מתוך :

אהבה                          שיהווה את אותה אמונה

אמת                            בין הנשמה לבורא

אמונה שתניע את האור

בחירה חופשית הינה צופן אשר בו טמון יכולתה של הנשמה להתמיר עצמה אל

מהות מוארת או להתמיר אל מהות אשר בה כניעה, כפייה, תקיעות וחולי.

ולמעשה אין לאנוש "ברירה" אלא לבחור  מתוך האמת הנכון להוות התמרה בכל תהליך ותהליך

בחירה

בריחה                                                  חבירה

כאשר  החבירה לבחירה באה דרך השמחה גם השירות יבוא בהולמות ותבוא הכרה

בתהליכים מתוך אהבה .

כאשר אהבה + שמחה באים באה אמונה בתהליך, אמונה בכח  אלוהי

החיים הינם  בריאה – בכוחנו, בזכות הבחירה, לברוא את המציאות שאנו רוצים.

הנשמה צריכה לברוא עצמה מתוך איזון ולהביא גילוי עצמי .

אותה חירות אשר  הוענקה לאנוש מהווה בו הכרה אל אותה בחירה ומתוך הבחירה תבוא

האחריות.

חירות- בחירה – אחריות

מזינים זה את זה ובהם כוח מתגמל אשר מפרה את התהליך .

כאשר אנוש מכיל  כוח בורא בתוכו הינו נע מתוך חירות.

מתוך החירות באה בחיר"ה

וכאשר האנוש יחייה את חייו מתוך דעת כי בוא קיים כוח אלוהים אזי הוא יברא את החוויה מתוך

שיעור ולמידה לצורך ההתמרה

וכך נוצרת אחריות על התהליך .

אותה אחריות משיאה ודאיות נכונה  ויכולת לבטא איזון לאותה מציאות אשר בה קיימת אמונה,בטחון והכרה בדיוק במיקוד ובכוונה.

השכל מעבד  יחד עם החושים הרוחניים את הידע מתוך השלמות.

שמחת האור אשר באה בנו – הינה שמחה מתוך כח אלוהי אשר טעןן בכל תא ותא בגופינו.

הידע מעניק "יתרון על" בעת הבחירה

אל אלינוס בתוכנה החמישית מעלה אותנו בלבל ובהבנות אודות אותה בחיר"ה ומביא פן נוסף

בכלים שיש לנו לבחור  מתוך ההולמות.

אל אלינוס מביא בנו את הידיעה כי על  הבחירה לבוא דרך צורה, צליל וצבע.

כאשר נפעל מתוך הצורה, הצליל והצבע הבחירה תבוא  ממקום חופשי ונקי מכל תהליך שיש בו

פגימה.

ומתוך כך יבוא שיעור הלמידה וההתמרה– ומתוך ההתמרה תבוא הבראה והתחדשות ומתוך

הבראה וההתחדשות יומנו יתחיל  בשמחה מתוך השלמות שלנו דרך הידע שירד בנו.

כשניהיה בתהליך הזה ונדע את הצורה הצליל והצבע שלנו הם יניעו אותנו להכרה במהות האור ובאור השלמות.

כאשר באה שלמות בא סיפוק, השיעור והלמידה נטמעים בנו בהולמות ואנחנו נותנים לזה הכרה

והשפעה על כלל התודעה האנושית.

מאחר ואנו מקצרים  הדרך,  דרך  ניסיון האחר ומיישמים את התיקון שהאחר עשה.

כתוצאה מכך באה צורה הולמת של גוון החוויה ושל השיעור והלמידה.

הרטט שבא דרך הצליל מניע כוח של מהות ומשמעות חיים על מנת שנלמד מהחוויה.

וגוון הצבע יהווה מהות מעשירה לכל המעורבים בתהליך.

כאשר נבחר מתוך בחיר"ה דרך הצבע הצליל והצורה– שלושת אלו ישפיעו על

מרכז שעת הלידה ומרכז  יום הלידה וביחד הם משפיעים הולמות מתוך אמונה

והתגלמות האור מתוך הנכון נוכל לבטא  התמרה מתוך איכות חדשה הקרויה

"אור השלמות".

אור השלמות הינו כח של הוקרה , כח של הסכמה המביעה ערך והוקרה לנגישות האור

מעין אישור אשר פעלנו בהולמות  ובחרנו בדרך האור .

אור השלמות עוטף את החוויה,  את הבחירה ויוצר חוסן ויוצר התרוממות רוח .

אור השלמות מגיע אך ורק כאשר אותה בחירה באה דרך הנכון באה דרך הצורה הצבע

והצליל אשר יהווה הולמות בתהליך החוויה

בחיר"ה ( קוד)

אמ"ת (איזון, מהות ותכלית)

אמנ"ה (אהבה, אמת, אמונה)

אני הווה מהות חיי בשמחה ( חמשת החושים הרוחניים)

צליל, צבע וצורה

מרכזי יום הלידה ושעת הלידה

התמרה

וכל זה מביא את "אור השלמות"

bottom of page