top of page
אישה מחייכת

03.2021 ♦ אני גל גולדשטיין

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הכל התחיל חצי שנה לפני. הייתי בהרגשה של חוסר משמעות. הרגשתי שהדרך שאני הולכת לא מביעה אותי לשום מקום. הרגשה של חוסר יעוד. בלבול. הייתי בהרגשה שאיבדתי את עצמי ולא ידעתי איך להתחבר שוב. ואז בצרוף מקרים ומתוך הקשבה להדרכה, הגעתי לתדרים. שפתחתי את הספר בפעם הראשונה, הבנתי. התחברתי ןהרגשתי משיכה לתהליך מיידית. הרגשתי שזה יביא אותי לחירות שכל כך רציתי. לשחרור ולהשתחרר מכל מה שאין מהות בחיים שלי. כל תדר ותדר באנו אלוהים הרגיש שעוד שכבה ועוד מתען הולך.. והרגשתי שאני נפגשת שוב את האני שבי. בקריון עפתי. התחברתי לאהבה. הלב נפתך. במועצת ה-12 הרגשתי וקיבלתי מרכז חדש שאני פועלת ממנו. ועכשיו אחרי 120 תדרים של אל אלינוס אני מרגישה במקום אחר. רוגע ושלבה.אין את העליות והירידות ברגשות. אני כבר לא גל שהייתה כל כך אבודה. הינה אני כאן היום בן אדם אחר. יש לי מהות. יש לי חיבור לאני. אין לי יותר את הפחד והחוסר שהיה מניע אותי כל כך. לקום בבקר ולברוא מציאות. אני מרגישה את הבריאה בכל מה שאני עושה. מכוונת בשמחה להיות בשירות ובאהבה.

bottom of page