top of page
אישה מחייכת

23.10.2021 ♦ אני מעיין בראלי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

דע מאין באת ולאן אתה הולך

מאז היותי ילדה

הרגשתי בידיעה פנימית שאני ממשיכה משהו מאיזה מקום. ידעתי שהייתי פה כבר,


תחושה של שייכות לחיים הארציים.

מה שנתן לי בטחון פנימי מאוד חזק ועצום.

הרגשתי שמירה ושיש איתי עוד חוץ ממני.


עכשיו אני יכולה לאמר זאת, אבל אז בתור ילדה עם החיים הבנתי שיש ביני לבין

הסביבה או העולם פער- שהפך להיותאתגר.


הרגשתי לרוב מה אנשים הולכים להגיד לי בתגובה, או שידעתי איך הם הולכים

להתנהג ובאיזשהו מקום הרגשתי שאת הספר או הסיפור הזה כבר קראתי ולא פעם אחת.


הרגישות שלי בילדותי היתה מאוד גבוהה, יכולתי להרגיש שלגננת שלי יש יום קשה, לא בגללנו..הילדים, אלא מהחיים.


התעניינתי מאוד באדם בתור ילדה ועד היום, הייתי יושבת בכניסה לבית ילדותי וצופהבאנשים, בהליכתם, בצבעם וברוחם. זיהיתי הילות והרגשתי את המעבר. עם כוח פנימי עצום יחד עם האתגר להשתייך גרם לי ככלי הישרדותי להוריד מעצמי על מנת שיהיה לי שיווי תדר עם בני גילי או עם העולם.


המרחק רק הועצם, זה הגיע למצב שבו מתגלים אליי מלאכים, שומעת קולות   ובעצימת עיניים לפני השינה היה מתגלה בפניי עולם שלם.

התחלתי לשתף את הוריי והם שלחו אותי לכל מיני הילרים עם מיתוג אישי שאני  המכשפה של הבית. 


אט אט הפער גדל והבנתי שאני במסע לחפש משמעות ושייכות. זה היה דרך הדת היהודית, דרך סדנאות רוחניות, דרך ספרים ודרך דיבור עם האני הפנימי. הגעתי למקום מאוד אבוד בתוכי, על פניו חייתי חיי  חברה ומשפחה טובים, 


למדתי רפואה סינית ומצאתי את שאהבה לבי, אך כשהיה לנו אתגר של 8 שנים להביא ילדים הגעתי למצב של חוויה שמחייבת אותי למצוא תשובות ולשאול שאלות יותר מעמיקות שלא נותנות לי מנוח, כבר לא יכולתי להסתיר זאת מעצמי. 


הגעתי למצב של חי מת. ובנקודה הכי נמוכה שלי ביקשתי צוהר והגעתי ”לחיבור למודעות על". במקום הזה סוף סוף חזרתי הביתה, כל מה שרציתילהרגיש  קרה, כל גלגולי חיי הגיעו לידי הכרה גבוהה וברורה, 


התחברתי לכוחות שלי, סגרתי  את הפערים ואפילו העליתי עליהם עוד ועוד כלים חדשים להתקדם ולהתפתח מתוך הקלות, אחרי מפגש הדרכה אחד עם לילה על נושא הפוריות שלנו, הלכנו לתהליך פוריות מתוך המודעות ונכנסתי להריון בטיפול הראשון עם אגת וכך גם עם קשת.


 חיי השתנו מקצה לקצה. התמלאות בשמחה ובאהבה אינסופית.

ככל שהעמקתי בלימודים האתגרים צפו לכדי התמרה ופעולה מהירים יותר, גבוהים  יותר ונוכחים יותר.


זו המתנה של חיי. אלו הם חיי

הגעתי לברית שחתמתי עליה מבעוד מועד. הגשמתי אותה . זה הבית שלי.

החיבור לכוח הבורא והכול יכול בתוכי נותנים לי יום יום דקה דקה להתנהל בכל חוויה בצורה נבונה, קלה ואיכותית.


החופש שתמיד חיפשתי התגלה בפניי.

מודה מעמקי נשמתי להדרכות, ללילה היקרה, לגילבר ולקרן עזר אל מוריי לדרך האור


מעיין

bottom of page