top of page
אישה מחייכת

11.2020 ♦ אני גלית דנה

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מאז ומתמיד ילדת שמחה ואהבה


רואה אור בכל אחד ובכל הסובב אותי... למרות הכול... 


אור זה התעמעם בעקבות חזרתה של אחותי אל הבורא וסיום גלגול בגיל צעיר מאד. אז הייתי בת 18, האירוע השאיר אותי הלומה. כל האור כבה באחת! כאב נצרב, בלבל... הקשיח.. 


ופרס על כל ההוויה שמיכת ספק, חרדה, חוסר סיפוק וחוסר וודאות משווע! התרחקתי שנות אור ממני....


גם כשהקריאה נשמעה וחזרתי לבקש את האמת בכל המרץ... עדיין הפחד מהאובדן הנורא העיק.. כרסם והרס כל חלק מהוויתי.


מתוך שברים משמעותיים נוספים בחיי שחוויתי הגעתי לפתחם של המיידעים – חיבור למודעות על – לימודים שהעניקו תחושת בית מוכרת, עוטפת... הרגשתי שהדרך נכונה לי... התבשמתי באור ובתחושת הנכון והגילוי... הרגשתי שאני מתוחזקת ומתחזקת... אך לא תרגלתי מספיק! והחרדות לא עזבו ואף הועצמו!


הגיעה קריאה נוספת להעמקה ומהרגע בו התחלתי לחזור על המיידעים, ללומדם לעומק ובעיקר  להשתמש בכלים החלה נסיקה. חשתי שאני מתחילה להתייצב...


נזכרת אט אט בכוחותי ובאכויותי, הפאזל שלי החל מקבל צורה אחידה ועוצמתית, שקט נעים תפס את מקום החרדות תחושת בטחון פשטה בכל תא בגופי. 


ידיעה שהכל לטובה ולי הכוח להתמודד... מחשבות מוארות הפיצו את אורן ומיגרו דאגות לא מאוזנות. התחלתי ללמד מתוך רצון לתת את המתנה ולהעבירה הלאה לאהובי


היום מרגישה צורך עז להפיץ את האהבה הזו, את תחושת האיזון והסיפוק לכל מי שרק ירצה לחוות בחייו ביתר קלות ובשמחה אין קץ, מוצאת עצמי משיחה את המיידעים בכל הזדמנות מתוך הכרה בנפלאות העצמות שהחיבור הזה העניק לחיי


מודה לכל המורים שעוררו אותי לדרך, לליילה על היותך צינור לכל האור עם כל הקושי שכרוך בזה


תודה על מדיטציה מתמשכת

על מיקוד בהוויה ודיוק החוויה

על נועם, רוגע, שלוות הידיעה

על תחושת האחד והערבות ההדדית להתמרה

על האיזון בו מהות ותכלית


תודה על ההיזכרות, המפגש והדרך

היום אני מכירה בכוח האלוהי אשר קיים בי להכיל את העבר, לקדש את העתיד דרך אותו הווה אשר אני חווה, מתוך אחריות מודעת נאורה הבאה לידי ביטוי מתוך כוונה טהורה , מונעת מארבע יסודות מאוזנים, אהבה וכל האמת אשר בתוכי לחבר אנשים לאהוב את עצמם, את הסביבה ואת  כולם !!!


להיות בהכרת תודה על היש ועל האין לקבל ולהכיל ולהבין שהכל אחד.

מחוברת יותר לשם שלי גלית


ג שגורר את כל הכוח הפנימי הנמצא בתודעה לבטא גדילה דרך כל הגוונים שצבר


ל  שראשה "בעננים" בעולמות גבוהים ורגלה נטועה באמא אדמה – בארצי

לומדת היום ליצור את האיזון בין שניהם ללמוד מהחוויה ולהביא הפריה


י  מתחברת לכוח הבורא בו כל הכוח האלוהי משרת מודעות ליופי ומייצרת יציבות


ת  מתחברת לתבונה שמגיעה בסיומם של תהליכים

שוב מודה על שמצאתי וחזרתי ואני בדרך

bottom of page