top of page

ברוכים לבאים לאתר – "לילה בדרך האור"
בו מיידעים מתוקשרים נושאים תדרים וכלים
לתוכנת "חיבור למודעות על" ותוכנות ההמשך שירדו בעקבותיה.
במיידעים אלה להביא בך התמרה אישית, איזון והרמוניה.
כי מתוך המואר אשר בהם, יבוא המואר גם בך,
מתוך האמת והנכון לקבל.

  • Facebook
  • YouTube

תיקשורים נבחרים

תיעול אנרגיה יומית

כל יום ויום מסר חדש

אכן מהות אנרגיה יומית מכוונת את האיכות אשר לה אל המצוי אשר לך היום... ואכן כל יום נושא אנרגיה שונה ובה מהות מתגמלת ומתוך הכך תשרת יומך בהולמות.

המסר של היום: 

"כישורי יכולת מתגלים מרצון"

"לילה ברזסקי בדרך האור"