top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני גל גולדשטיין

ישוב:  זיכרון יעקב

הנחיה:  בבית,  פרטני לימוד מקוון

עברית & ENGLISH שפות

טלפון: 054-637-2133

מייל: galgoldstein79@gmail.com

"לחיות מהקלות באיזון וחירות"

מזמינה אותכם למסע אל האיזון וההיגיון הרוחני.

לחבור לאמת והנכון, לגלות עוצמה פנימית וערכים

לדעת את היש שבתוכנו

ולחיות מתוך אהבה ושמחה

גל

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page