top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני יפה אגמון 

ישוב: מודיעין, רעות, מכבים

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 054-5595060

דואר אלקטרוני: yaffa.agmon@gmail.com

הכירו בעוצמה שלכם,

לרכוש יידע רוחני ולמצוא השלמות במרחבי חייכם.

כי יידע מתגמל כי יידע משרת

מאחר וקיימים בו "אמת ונכון בכל עת"


ואני יפה, אכן, אומנית ברוח ויוצרת ברגש,

מזמינה אותכם למסע המופלא אל ה"אני" שאתם.

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page