top of page

"חסד המיידעים תגמלו אותי"

 

 מאת יפה אגמון - הדרך באה עמי מצורך האור אשר בי


מתוך מציאות של הקושי, רגש של קורבנות, פחד, חוסר בטחון וחיים מאתגרים הגעתי אליך לילה ללמוד "חיבור למודעות על"


 10 שנה עברו מאז החלתי את המסע המופלא אשר בזכותך ירד ואני זכיתי , כמו רבים אחרים, ללמוד ולהכיל אותו. 


היום 10 שנים אחרי אותו מפגש הראשון ,ואת ,לילה ,עדיין מורידה תדרים , מיידעים וכלים לשיפור החיים והחוויות שלנו. 


למדתי דרך המיידעים שקשיים מתמירים אותנו , שאין מקריות ושהכל בבריאה מושלם גם כל מה שאנו חווים. 


למדתי שישנה אהבה אינסופית מהבריאה ושאני, שאנחנו יכולים להתחבר אליה לוא רק נרצה ונתמיד . 


למדתי לאורך המיידעים מהי המהות הרוחנית של כל מה שאנו חווים , חושבים ומרגישים כמו: 


אהבה טוטאלית ללא תנאי 


בטחון בעצמי באחר ובבריאה 


גדילה והתפתחות מתוך הפנימיות שבי והכח שצברתי מגלגולים קודמים 


דבקות בכל הידע והטוב שקיים במציאות שלי ולפתוח כל דלת לכל הזדמנות 


הוויה והפריה הולמת של כאן ועכשיו 


וודאות וידיעה ברורה לכח שיש בי לעבור כל תהליך מתוך שלמות וקלות 


זכות , זוהר וזהירות מהי ולדעת ולזכור להיות מוזנת מהבורא 


חירות, חמלה וחבירה לחיים 


טוהר והכרת הכוח האלוהי המצוי בטבע 


יציבות ויופי 


כבוד כוונה כיוון והכוונה 


למידה ולקיחת אחריות 


מהות החיבור המופלא למימד הרוחני 


נחישות ונכונות לבטא את האמת היחידה ולשרת מתוך הנכון 


סבלנות והיכולת לסמוך 


עוצמה פנימית ועשייה הולמת תוך עיבוד נכון של כל היידע והנתונים 


פתיחות להפנים ,להכיל ולשרת 


צדק מתוך צמיחה וצורך לצמיחה נוספת 


קבלה עצמית וקבלת האחר 


ראייה נכונה ורוחנית 


שלמות אשר באה מאיזון 


ותבונה ותפארה מהי 


למדתי מה ערכם של אותיות, מילים, משפטים, מחשבות ורגשות 


למדתי את ערכם הרוחני של המספרים, תאריכי, לידה, ימות השבוע וערכם 


הרוחני של החודשים. 


למדתי שפע מהו ואיך אפשר בקלות לחבור אליו. 


למדתי להכיר ולהבין את המהות הרוחנית של הידיים, של האצבעות ושל המרכזים האנרגטיים בתוכנו. 


למדתי לראות את האור והאמת בכל תהליך ובכל אדם. 


למדתי לקחת אחריות ולחיות מתוך שאני הווה מהות חיי בשמחה. 


למדתי איך המוזיקה משפיעה עלינו ברמה רוחנית ואנרגטית 


למדתי שאני מול הכלל ואני האחראית לכל מה שהמציאות מניחה בפני. 


למדתי, והפנמתי ארבע תוכנות את: 


"חיבור למודעות על" 


"תודעה במרחב ובזמן" 


"כוח העל לשרת" 


ו"שמחה לבטא שלמות" 


ארבע תוכנות אשר יצרו ארבע יסודות מושלמים של אש מים אוויר ואדמה. 


והיום עדיין לומדת דרכך ,לילה מורתי היקרה, את התוכנה החמישית והמדהימה, את : "היפה והשלמות בי לבטא". 


472 שיעורי מודעות הורידה הבריאה דרכך ,לילה, והיד עוד נטויה, ואנחנו, כל תלמידייך, סקרנים ובהשתוקקות לעוד. 


ידע, מודעות ותודעה אינם נפרדים והם מפרים זה את זה ומנתבים נכון ומואר כל מציאות אשר אני חווה. 


בזכות הלמידה, התדרים ההבנות ובזכותך לילה מורתי ואחותי היקרה השתנתי רבות והפכתי את: 


הלא ....לכן , את האין ...ליש 


את הפחד לאהבה. 


את אשמה לאחריות. 


והפכתי מאנוש לאדם. מאנוש ליודע האור לנתב ולשרת. 


לילה יקרה שלי , אני בת 68 ובהסתכלות אחורה על חיי , ואפילו שעשיתי 

ולמדתי וחוויתי רבות, אני יודעת בוודאות גמורה שאת השינוי המהותי והמשמעותי בחיי הגשמתי ועדיין מגשימה דרכך. 


אני יפה א.ל.ו. משיחת אמת מלמדת כבר 14 שנה ונהנית לראות את תלמידיי הרבים אשר עשו ועושים הדרך, משתנים , מבריאים, מתפתחים ומשרתים, כמוני , את האחר ואת הבורא. אוהבת אותך המון יפה אגמון

bottom of page