top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני נעם גיל

ישוב: ניר בנים( מועצה אזורית באר טוביה).

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 055-9496713

דואר אלקטרוני: noamgill7@gmail.com

כאשר נדע ונלמד להתחבר לכוח ”האני" אשר בתוכנו,

כל בעיה תהפוך לאתגר, 

כל קושי יהפוך לקלות 

ובכל שאלה תתהווה התשובה.


מזמין ומזמן אתכם באהבה רבה, נעם.

bottom of page