top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני סבטלנה קוגן

ישוב: רמת גן

הנחיה: פרטנית / קבוצות / סקייפ , זום

בשפות: עברית ורוסית

טלפון: 054-3971347

svetlanakogan212@gmail.com :דואר אלקטרוני

"שמחה לבטא שירות"

מתוך "שלמות מהות חיי היום"

מזמינה אותכם ללמוד ולקבל ידע לשלב במסלול חייכם

ולקבל הזדמנות להתנסות בו.

באהבה, סבטלנה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page