top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני עדי רון

ישוב: רחובות

הנחיה: פרטנית או בקבוצות

לימודים מקוונים או בביתי

טלפון: 052-3692854

דואר אלקטרוני: didiron@gmail.com

השלם בי ובי השלם

בזכות התדרים, הרטטים והאמונה בדרך, הכרתי את עצמי מחדש – מי ומה שבתוכי.


מזמינה אותך להתחבר לכוחות הפנימיים שלך, ללמוד להיות באיזון, מהות ותכלית, מתוך המואר והנכון.

עדי

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page