top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני אביגיל ווסקר

ישוב: פתח תקווה

הנחיה פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים|

טלפון : 050-5944991

דואר אלקטרוני:   avigellvasker@gmail.com

"למידת האמת לצורך וודאות"

יש לקבל ידע בו האמת והנכון,

היוצר וודאות - לביטחון ושלמות

ומשלב כוח רוחני לכוח הארצי.

אני אביגיל, מזמינה אותך באהבה ושמחה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page