top of page

"חסד המיידעים תגמלו אותי"

"חסד המיידעים תגמלו אותי" – אביגיל וסקר

בעקבות הכנס והמסר של אל אלינוס. ללילה היקרה ולחברי חוברי האור היקרים שלום וברכה.


"הדרך באה עמך מצורך האור אשר בך ותבורך בתהליך"

נתבקשנו לכתוב ויש המון מה לכתוב בעקבות הידע שירד במהלך השנים ועדיין יורד. אתמקד בכנס.


הכנס יחודו מבחינתי היה מהמקום שבו התכנסות של אותם אלו הדוברים את שפת המיידעים, הבנה שלא קיימת במסגרות האחרות ביומיום.


בעקבות הכנס חוויתי ריסטארט -אתחול מחדש. תחושה של ריקנות בדידות וחוסר אונים הכול נשמט תחתי וכל שהכרתי נעלם. חוויה של לידה מחדש (מבינה תוך כדי הכתיבה) והדרך שבאה עמי היום היא מצורך האור אשר בי -גדול. עכשיו אני מבינה למה התבקשנו לכתוב. היום באה בי "התחדשות" מתוך "חיבור -

למהות הכול".


אני מודה ללילה על מה שהיא וכל מה שהיא מביאה באנו, אני מודה לבריאה, ל"אנו האלוהים", ל"קריון", "מועצת ה-"12 ול"אל אלינוס" . מודה ל"אדוני" האחד אשר בי קיים ולכם חוברי האור השותפים לדרך. 

תודה


אני אביגיל וסקר א'ל'ו' - אור השלמות.

bottom of page