top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני דורית טהורי

ישוב: תל אביב יפו

הנחיה: בביתי, פרטנית, קבוצות, לימוד מקוון ("זום")

טלפון: 052-8439350

דואר אלקטרוני : dorit45@gmail.com

"אני הווה מהות חיי בשמחה"

ב"חיבור למודעות על"

תקבלו ידע ותדרים לקלות, זרימה והכוונה

מתוך האור להיות בשמחה ובשלמות החוויה

מזמינה אותך באהבה ובהתרגשות

דורית טהורי.

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page