top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר


אני סליה מלכה

ישוב: קריית מוצקין

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 052-3405013

דואר אלקטרוני: atlantiscenter17@gmail.com

"אני הווה מהות חיי בשמחה"


עם דיוק מיקוד והכוונה

באיזון בין רגש למחשבה, בין נתינה לקבלה

באמונה וכוח רצון לביטוי בביטחון

אכן, זו פעולה מחשבתית פשוטה המשפיעה

על רבדים עמוקים ומשנה תפיסת חיים, מהקושי אל הקלות.


אני סליה, באהבה מזמינה אותך לדיוק ברמת הרוח

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page