top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני שולמית צלנר

ישוב : עין הבשור בנגב המערבי

הנחיה : פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טל: 054-5929140

ד.אלקטרוני: zellhum@netvision.net.il

”אהבה מתגמלת לחיות מתוך הקלות להגשמה עצמית"

בואו לגלות את הניצוץ האלוהי, דרך המיידעים

תתחברו ליש מתוך איזון מהות ותכלית.

באמונה בשליחות, מתוך האמת והנכון לחיות את הקלות והשמחה.

"אני, שולמית, הווה מהות חיי בשמחה"

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page