top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני אורון שרגר

ישוב: הרצליה

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 054-8655455

דואר אלקטרוני:  oronschrager@gmail.com

"נשגבות המיידעים"

בהם תדרים, ידע וכלים דרך דבר אלוהים חיים.

כי ״מתוך המואר יבוא מואר״ לנהרה של זוהר ונשגבות בתחומי חייכם.

אני אורון מזמינכם באהבה רבה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page