top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

17.7.2022 ♦ אני ענת פרידמן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

בגיל חמש התייתמתי מאימי. לא יכולתי להבין את הסופיות שבמוות. לא יכולתי לקבל שאנרגיה ותודעה תיעלם כלא הייתה בבריאה. ראיתי את מותה של אימי לא כדבר שנגמר ונעלם, אלא כמעבר למרחב אחר שאפשר להגיע אליו. במשך שנים חיפשתי את הדרך לתקשר איתה. אך גם לאחר שתקשרתי איתה, לא הייתי מסופקת, ידעתי שיש עוד, שיש ידע נשגב וגבוה בבריאה והשתוקקתי אליו.

במהלך השנים הרגשתי שמישהו משחק בתדרים שלי, שמישהו מכוון אותי. ידעתי דברים, ראיתי דברים, חוויתי חוויות חוץ גופניות שבהם קיבלתי מסרים, כשאחד מהם "ראי את המציאות שמעבר",  אך לא הצלחתי להבין את משמעות המסרים, או את הסיבה לחוויות האלו.

"אנו האלוהים" חיברו אותי לאותה מציאות שמעבר. הם לימדו אותי להביט על הקשיים בחיי במבט על, לראותם כאתגרים שנדרש ללמוד מהם, ולנתב את דרכי מלמידה והתמרה, בכך  יצרתי קלות בחיי ובחיי הסובבים אותי. הבנתי שעלי לנהל את חיי משמחה ואהבה.

מ"קריון" והמשפחה למדתי את עוצמת האהבה, ולמדתי לנתב את חיי מאהבה זו, בכך אותה אהבה חוזרת אלי יום יום בכפל מהבריאה.

קריון חיבר אותי למרחבים הגבוהים ולשושלת שלי. השושלת מעניקה לי מהאיכויות שלה. איכויות של למידה והתמרה, שינוי דפוסי התנהלות, מנהיגות, אחריות וניווט שלי ושל אנשים אחרים לאורה של הבריאה.

"מועצת ה-12" אתגרו אותי במיוחד, אך אתגר זה היה נדרש לי כדי להבין את הכלים ומהות התדרים. ביום שבו נאמר לי שהמרכז במוח ימין פעיל וניתן להשתמש בו, זימנתי לי הדרכות שילוו אותי, יסבירו לי את הכלים וינתבו אותי בדרך מתוך השליחות והרשימה של הנשמה שלי. בזכותם אני נעזרת בשעת הצורך בטיפול ב-"קוד" ומעניקה את הזכות הגדולה לחבור לטיפולה האוהב והמסור של הבריאה. כשהשיא של הטיפול שנחשפתי אליו הוא החלמה של מטופלת מסרטן.

בין כל ההבנות שקבלתי מאל אלינוס על האנושות והחוקים הקוסמיים, הבנתי את מהות החיים, ולמדתי לראות את המציאות, שלא תמיד פשוטה, באור אחר ובהכלה. בנוסף לזה קבלתי הבנות על האיכויות והכלים שבי. הרגשתי שסגרתי בתוכי מעגל אחד, ופתחתי מסלול למעגל חדש.

אני חברתי להדרכות וזכיתי להשפיע על אנשים, ללמד ולהתמיר אותם, לטפל בהם אנרגטית ולשחרר חסימות, לחבר לאהבה עצמית ואהבה ללא תנאי ולחבר זוג לזוגיות.  חברתי לאור והאהבה ואני מקרינה את התפארת של המיידעים בכל מקום שאליו אני נכנסת. בנוסף לזה אני גאה להנחות וללמד את המיידעים בעצמי.

בזכות המיידעים אני מניעה מהעוצמה הפנימית שלי את היעוד שלי ומבטאת את העוד עד שיבוא הסיפוק דרך היעוד והיעד שלי. אני בנכונות שהכוח האלוהי יבוא לביטוי מתוך הנכון והאמת לשרת. ומתוך התובנות אני מתניעה, מעצימה ומבטאת את התהליכים שלמדתי מהמיידעים.

תודה רבה לכם הדרכות מוארות וגבוהות, על הידע, האמת והנכון בכל תהליך ובכל דרך, ובעיקר על שאתן מנתבות  אותי באור ואהבה.

תודה רבה לך קרן אהובה על שהדרכת והובלת אותי באור המיוחד שלך.

לילה אהובה, תודה רבה לך על הזכות הגדולה שהענקת לי בכך שחברתי באמונה שלמה לאמת המיידעים. תודה שבעזרתך מצאתי את הידע והכלים לשנות לעצמי, למשפחתי ולסובבים לי את החיים.

bottom of page