top of page

תיקשור – ייעוץ, הכוונה, הבנות לשחרור חסימות

אני מתקשרת "אלוהות והדרכות על" אשר נותנים הכוונה, ייעוץ והבנות לשואל מצורך אשר יקבל את השינוי דרך מודעות. מעבירה בתיקשור אישי ופרטני בהתאם והצורך של המבקש ומכוונת אותו מתוך אהבה והשפעה.

שיחזור גלגולים

שחזור גלגול מתקן זיכרון מגלגולים קודמים אשר מהווה הפרעה ותפיסה גם בגלגול זה.

שחזור גלגול מהווה שינוי ויוצר תיקון של אותה חוויה כדי לשרת היום, בהולמות.

אחת האיכויות שנתנו לי, על ידי האלוהות ומועצת ה-12, היא היכולת לטפל במספר רב של אנשים בו זמנית; הטיפול מתבצע באמצעות קוד אשר מפעיל את ה"תוכנה" ומזמן את מועצת ה- 12 לממש טיפול והכלה בנוכחים המבקשים טיפול בנושא מסוים.

הטיפול מעורר את ה- די.אן.איי ליכולת בנייה, "בריאה מחודשת", של תאים בגוף הפיזי. ה"בריאה המחודשת" מתקנת רמות אנרגטיות של הגוף ומחזירה אותו לתפקוד תקין.

את התוכנה של טיפול המכונה "בריאה חדישה בגוף הפיזי", תעניק הבריאה לכל התלמידים אשר לומדים את המיידעים: "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן" ואת "כוח העל לשרת".

בהכלה של המיידעים ב"כוח העל לשרת", מועצת ה- 12 תביא בתלמידים את "החניכה" לאותו קוד אשר מביא בהם את התוכנה "בריאה חדישה בגוף הפיזי" – לביטוי כלומר, ליישום.

לקריאת התקשור המלא שבו נמסר המסר: תוכנת טיפול – "בריאה חדישה בגוף הפיזי"
דרך תקשור: ייעוץ, אבחון, טיפולים אנרגטיים, טיפול בנתיבים נסתרים, תיקון במימדים ושחזור גלגולים. כאשר ההדרכה מבצעת במטופל את הטיפול ומנחה אותו לתקון הקרמה.

כל טיפול וטיפול מתקבל דרך ההדרכה ומותאם לאותה בעיה של המטופל. יחד עם הטיפול מקבל המטופל הבנות ומקנה לו מודעות נכונה לצורך הבראתו.

 
לקביעת טיפול יש להתקשר לטלפון: 050-6790832

טיפולים

bottom of page