top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני מישל ניסני

ישוב : הרצליה

הנחיה :פרטנית או קבוצות פרונטלי בביתי או מקוון

טלפון: 0544980774

דואר אלקטרוני: Michele.nissany@gmail.com

"הנני אור ומתוך הכך כל סביבתי מוארת"

אור כדרך חיים

לגלות את החיים דרך האור;

הקלות והשמחה דבקים בנו

האושר הפנימי הוא תגלית

האהבה קלה לנתינה

ואין סוף לתגמול מהבריאה

באהבה מישל

bottom of page