top of page

אני מתקשרת "אלוהות והדרכות על" אשר נותנים הכוונה, ייעוץ והבנות לשואל מצורך אשר יקבל את השינוי דרך מודעות. מעבירה בתיקשור אישי ופרטני בהתאם והצורך של המבקש ומכוונת אותו מתוך אהבה והשפעה.

 

הטיפולים הנעשים בתיקשור

דרך תיקשור: נעשה טיפול אנרגטי, כאשר ההדרכה מבצעת במטופל את הטיפול ומנחה אותו לתיקון הקרמה.

 

טיפול ברצוי

ההדרכה "מועצת ה- 12" מטפלת על פי הצורך אשר הנשמה נזקקת לה, ומשפיעה על הדנ"א.

אחת האיכויות שנתנו לי, על ידי האלוהות ומועצת ה-12, היא היכולת לטפל בפרט וגם במספר רב של אנשים בו זמנית; הטיפול מתבצע באמצעות קוד אשר מפעיל את ה"תוכנה" ומזמן את מועצת ה- 12 לממש טיפול והכלה בנוכחים המבקשים טיפול בנושא מסוים.
הטיפול מעורר את ה- די.אן.איי ליכולת בנייה, "בריאה מחודשת", של תאים בגוף הפיזי. ה"בריאה המחודשת" מתקנת רמות אנרגטיות של הגוף ומחזירה אותו לתפקוד תקין.

 

התאמת טיפול אישי הולם – בתיקשור

כל טפול נפשי, רגשי, פיזי או שיש צורך בהעצמה רוחנית, נעשה בתיקשור עם "האלוהות" ובו מקבל המטופל הבנות לכוון כל תפיסה, דפוס או חולי אל מודעות וחיבור לתדרים שבהם העצמה פנימית לנתב הרוח להשפיע על מהות החיים.
לכן כל טיפול וטיפול מתקבל דרך ההדרכה ומותאם לאותה בעיה של המטופל. יחד עם הטיפול מקבל המטופל את הבנות ומקנה לו מודעות נכונה לצורך הבראתו.
במשך התיקשור זורם הטיפול אל המטופל והוא חווה את האנרגיה האוהבת של "האלוהות" אשר בה תדרים, ריפוי והעצמה לשינוי.

 

טיפול במצוי

ההדרכה "אור גדול" מטפלת, ומשפיעה מיידית על הרגש, על הכאב הפיזי או הנפשי. הטפול משחרר במטופל את החסימה ומעוררת להכרה והתייחסות עצמית

 

* בהמשך ניתן לשלוח טיפולים אנרגטיים אלו מרחוק בתאום הולם.

 

תיקשור המגשר עם נשמות קרובים מעולם האמת

תיקשור עם נשמות מאפשר לדעת כי הינם עמנו, צופים בנו, מלווים ומסייעים לנו במציאות היומיומית שלנו. הם מהווים לנו תמיכה ועזרא בכל דרך אפשרית וכמובן לקבל מהם מסר מרגש ואוהב הבא מרגש גבוה – רגש רוחני.
בתיקשור עמם ניתן לתקן חוויות שבהם היה לנו זיכרון הנושא אשמה, כעס, חסכים,שיפוט, בקורת וכן הלאה, ולבטא עמם השלמה אשר תביא סיפוק ורגיעה אשר עמה זרימה הולמת, משחררת בכל מהות החיים ובכך לסגור עמם מעגל של אהבה ואור.

 

תיקשור עם "האני הפנימי"

אפשרות מבורכת לקבל מסר מה"אני הפנימי" אשר בו הכְוונה של רצון הנשמה של אותו אנוש. מסר אשר בא נקי ללא אגו, או היגיון ורגש, אלא מסר צרוף שיש בו מטוהר הנשמה לשרת את האנוש.

תיקשור – ייעוץ, הכוונה, הבנות לשחרור חסימות

bottom of page