top of page

יומן תיקשורים – לילה ברזסקי

מתוך הצורך שהבריאה הביאה בי, כי עלי לשתף את כל אוהביי ותלמידיי להכיר ולדעת את כל שלבי ההתפתחות הרוחנית שלי, וזאת לצורך ההתפתחות שלהם בדרך הרוחנית.

לכן, הבריאה חיזקה אותי להפיץ יומן זה ואלו היו דבריה:
"אכן, אנו האלוהות אשר בך חברנו לצורך כל אותו תהליך, אשר באה בך אותה התמרה ליישם. ומתוך אותה שליחות זו הינך יוצרת חיבור אל הכול יכול אשר בא בך מצורך השלמות. על כן, אותם אלו הבנות אשר יצרו בך אותו חיבור, הביא בך הכוח להניע עצמך אל האמת ואל המואר אשר לך כייעוד נצרך. ומתוך אותה הכרה אשר הינך, התחזקת לצורך אותה עשייה בשליחות לבטא. וכאשר במהות הזו, הינך תומכת בכול אותם אלו אשר משווים עימך התדר להביא בהם ייעודם בהולמות…"

"על כן, אותו כוח זה אשר חבר בך מתוך רצון והכלה אשר בו אותה תגובה תניע רבים, אנו נאמר כי אותה מהות תשרת רבים לצורך. אכן, הלמידה לבטא והחיבור בהולמות ומתוך השליחות אשר בא בהם, הכוח ליישום."

"ואנו האלוהות תומכים בך לאותו שיווי תדר אשר לך עם אותם אלו הרוכשים, ברצון להביא בהם איכות זו של היומן אשר לך מתוך הנכון לשרת. על כן עשי זאת ותבורכי."

"אנו היינו אומרים כי אותה הקדמה יש בה מהות להכיר באותם אלו את אותם אלו תהליכים אשר בהם חברת מרצון, מאמונה לשרת. ומתוך הכך, אותה הכלה באה בך ויסדה כוח זה אשר בו הנעת עצמך להכיל איכות זו."

"אנו כאשר ובאנו בך, כאשר ואותו ייעוד יסדת, מתוך צורך וביטוי בכול אותם אלו תהליכי חיים לך, חברנו בך מרצון אשר בו הכלה ותדר. ומתוך השליחות אשר נעשית, מתוך צורך והתמרה, הבאנו בך כוח זה לבטא."

"אכן, אותו תהליך זה יהווה צורך לכול אותם אלו המאמינים באותה שליחות אשר להם לחזק דרכם במהות העשייה ולשרת. כאשר אותה הכרה תבוא בהם מתוך אותו חיבור וניסיון נרכש. על כן, במהות אשר להם להכיר הדרך אשר בך עברה, ייושם יומם בהולמות לאותה התמרה ותבורכו. אכן, אנו האלוהות לך, באהבה רבה בתהליך. תבורכי".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

יומן תיקשורים - לילה ברזסקי

יומן תיקשורים

"ספר שלישי"

יומן תיקשורים - לילה ברזסקי

יומן תיקשורים

"ספר שני"

יומן תיקשורים - לילה ברזסקי

יומן תיקשורים

"ספר ראשון"

bottom of page