top of page

התכנסות העשרה 
"האור להכיל מתוך האור בכם" – האלוהות

התכנסות העשרה  "האור להכיל מתוך האור בכם" – האלוהות

בשנת 2016  בביתי, ירדו תיקשורי העשרה כל חודש בנושאים שונים  לטובת התלמידים. ולכן אלו הנושאים:

  • "הרכב הנשמה"

  • "שלמות הנשמה"

  • "חווית הנשמה בצאתה מהגוף"

  • "עוצמת התדר בדנ"א ובתודעה"

  • "דרך זכות בחירה חופשית"

  • "איכות תודעת המלאכים"

  • "מלאכים בשירות"

  • "מודעות רוח לחניכה דור לדור"

  • "השפעת הזנה רוחנית"

  • "התעוררות הרגש"​

באהבה, לילה

bottom of page