top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני רזינה וסקר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

ב- "אנו האלוהים" התחברתי למהות השמחה ופוגגתי את כל הפחדים

בחיי וחזר לי הביטחון והעצמה וכמו כן התקבלו הבנות בקוד השם.

ב- קריון התחברתי "לתודעה במרחב ובזמן" בא מיקוד בעשייה היום יומית,

הבנתי כמה כוח ועצמה טמון בי והצלחתי לפרק מסגרות אשר לא שרתו עוד ובא כושר הביטוי והתבטאות.


ב"כוח העל לשרת" של מועצת ה-12 התגלה אצל בני ערן סרטן רב דומסקומה עם גרורות.

יום אחרי ב- 18.7.07 ערן נכנס לניתוח ובאותו יום התקיים מפגש "פעילות במחשבה מרגש גבוה". כאשר בני היה במצב נפשי ירוד וברגש מאד נמוך, היו איתנו מועצת 12 לאורך כל התהליך הרפואי.


היום ערן אחרי המחלה חזר למסלול חיים רגיל וחיי מרגש גבוה.

באל אלינוס – "בשמחה לבטא שירות", חזר לי החופש והחזק בי הביטחון העצמי.

- יעד, היעד שלי ללמד המיידעים ולגרום לשינוי בחיי האנושות כולה להגיע לאמת והנכון מתוך הקלות בחיי היום יום.


תמיד הייתה בי האמונה ובזכות האמונה הגעתי למיידעים.

יש עוד הרבה שינויים וחוויות שאותם לא אוכל לספר על רגל אחת. אני מודה לילה שבזכותה זכיתי להכיר את "אנו האלוהים" ,קריון והמשפחה, השושלת, מועצת ה-12 ואל אלינוס. ומודה על החוויה והעצמה

רזינה ווסקר


תודה למשה וחבריי לקבוצה פורצי האור לשרת שקבלתי והכוח שנתנו לי המיידעים. 

bottom of page