top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני רחל ולנסי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לפני כ-6 שנים הגעתי ללילה לתקשור. 

זה היה שבוע לפני שהייתי אמורה לעבור ניתוח להסרת אונה מהריאה השמאלית שלי עקב גידול. 


בתקשור לילה אמרה לי שאכן יש צורך באותו ניתוח ושהכול יהיה בסדר. הניתוח עבר בהצלחה והגידול שהיה ממוקד הוסר ולא נזקקתי לטיפולים נוספים. 


כשבועיים לאחר הניתוח, עם כאבים עזים וחוסר נוחות הצטרפתי לשיעורים של ה"מעגל השני". מיד הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. הבנותיי הראשונות היו שאני אמורה להיות בשמחה ובאהבה עצמית (שלא מתוך אגו). 


במשך כל תהליך ההחלמה הזנתי עצמי בהם והייתי בהתעלות. אנשים שבאו לבקרני לא הבינו מה קורה אתי. 


תהליך ההחלמה שלי היה קצר יחסית לאנשים שעברו תהליך דומה, כך שלא במקרה הגעתי עד הלום. היום אני יודעת שנשמתי בחרה בשליחות לנתב את האור ולהקרינו לסובבים אותי. 


שמי רחל- היעוד שלי על פי שמי הוא לנתב את התהליך מתוך יכולת ראייה גבוהה. החבירה ליעוד שלי נעשית מתוך כוח הבורא שאני ומיתוך יכולת הראייה הגבוהה. האיזון הדרוש לי (גוף נפש) דרך תהליכי למידה לצורך החוויה ודרך כוח הבורא ממעל ואימא אדמה.


ידע רב רכשתי אשר התמיר אותי ואת המודעות שלי. אני בוחנת באופן שונה כל מצב של קושי בחיי היום יום. הידע שרכשתי יחד עם האיכויות והתדרים, עוזרים לי להתמודד עם תהליכים שונים ביתר קלות וגם מקרינה

זאת לסביבה.


החשוב ביותר הוא שאני בוראת את חיי כל יום מחדש2

תודה ענקית ל"אנו האלוהים" ל"קריון" והמשפחה, לשושלת, ל"מועצת ה- 21", ל"אל אלינוס" שמלווים אותי בדרך וללילה האחת והיחידה. 

רחל ו

bottom of page