top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני עידית בנימין

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לילה / לאה יקרה,

האור שבדרכך, הביא את הנס לחיי


לפני שהתחלתי ללמוד את "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה ואל אלינוס, הייתי אדם ללא מודעות, ללא אחריות, עם אגו לא מאוזן שלא הבנתי את יעודי ואת תוצאות הבחיר"ה בחיי, ונהגתי מתוך מה שנראה לי נכון באותו רגע בהשפעתה של הסביבה המאוד ארצית: 


כאשר אחד מהם היה להוריד את ההיריון הראשון, שלא הייתה לכך משמעות בעיניי... מאוחר יותר לאחר שהתחלתי להתחבר לחלק הרוחני שבי והתחלתי ללמוד את המיידעים, התחלתי להבין את מהות החיים, שדבר אינו מקרי ולכל דבר יש משמעות עמוקה שאותה צריך לבחון באחריות רבה.


וכך לאחר שתקשרת לי את "אנו האלוהים" בהיריון של אור, הבנתי שניתנה לי הזדמנות שנייה על ידי הבריאה ועל היותך האחת שחיברה אותי אל האור.


ולכן יקירה, בזכות אורך הרב והטהור, המוקרן עד אין סוף, הסובלנות, האהבה היושרה והנתינה האין סופית שהענקת לי ולמשפחתי, הארת את חיינו בשמחה באושר, באהבה טוטאלית, במיידעים אין סופיים, בחוכמת הנסתר אשר פורץ במלוא עוצמתו בדרכינו זו, השזורה בדרכך האלוהית והמוארת.


ועל כך אנו מודים לך מקרב לב, באהבה טוטאלית אין סופית ממני ובני משפחתי.

תודה, תודה, תודה

bottom of page