top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני מרים כהן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מודעות האור ברצוני לשתף אתכם בתהליך אשר עברתי בשנות הארבעים לחיי.


היה לי עסק שנכשל עקב כך צברתי חובות רבים, נכנסתי לתקופה קשה ומרה והייתי מאד מבולבלת ולא מצאתי את עצמי.


במהלך החיפוש העצמי הגעתי ללימודים רוחניים וכך למדתי את "אנו האלוהים", "קריון", "מועצת ה-21" ו"אל אלינוס".


הלימודים הביאו אותי להתעלות רוחנית מאוד גבוהה, היום אני מאוד מרוצה, אני אחרי כל המשבר הנפשי, את חובותיי שילמתי והגעתי לשיפור כלכלי, הלימודים שיפרו את חיי לטובה ויש בי סיפוק רב ומלאה באושר שאי אפשר לתאר במילים, יחד עם זאת אני מתקשרת ומטפלת ורוצה לפתוח קבוצה ללמד את המיידעים אשר ירדו דרך לילה וכן אני רוצה לומר תודה לכל ההדרכה העליונה אשר מלווה אותי. 


וכן תודה ללילה ומשה

ברזסקי שליוו אותי לאורך כל הדרך. מרים כהן

bottom of page