top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני מרים תדמור

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

נכנסתי למיידעים מבלי להבין לאיזה תהליך פתחתי דלת.


בשלב הראשון חיברו אותי לאני, לעצמי שלי ומאותו רגע האני והעצמי התחברנו. כך התפתחנו התעצמנו והבנו מחדש את כל תחומי החיים דרך "מודעות העל".


הרגשתי איך בונים אותי מחדש שלב שלב, עברתי את התהליך בהתרגשות גדולה. התקדמנו בתהליך וחברנו לקריון ןמאז אנחנו לא נפרדים, הוא תמיד איתי בכל מצב לעזר.


הביטחון גדל, האמונה התחזקה, והתחושה שהשליטה בידי הסבירה לי את הנאמר במידעים אתם "כל יכול".


ואז נוצר הקשר למועצת ה-21 שחיברה אותי לעוצמה והאיכויות מהאין סוף. זכיתי להרגיש את עוצמת המחשבה, אך בעזרתה של המחשבה אני מפעילה מערך שלם שפועל למען האנושות.


טיפולים אלו חידדו בי את האחריות והמחויבות שלי לשליחות שלקחתי על עצמי.

ולבסוף התחברנו לאל אלינוס שפתח עולם חדש של חוקים קוסמים, מאגר של ידע שחיזק בי את הידיעה שאנחנו והבריאה במטרה אחת משותפת לקדם את האנושות להבין ולחבור למהות החיים.


ומתוך הכך אני שמחה להיות שליחה של הבריאה ולשרת בכל רגע נתון. ולסיום אני רוצה להודות לבריאה ולילה/לאה ומשה שהפכו חלק חשוב בחיי.


באהבה 

מרים תדמור

bottom of page