top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני איתן בנדרלי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

"החיווי שבא בי דרך אותם תהליכים שעברתי" הוא: האמונה המלאה בבורא ובבריאה. הבקשה: "היכולת לבטא את היעד לצורך אותו יעוד": 


א. אבקש לקבל את היכולות, הכוחות והכלים לטפל, לרפא, להתמיר

ולהביא השינוי, האחדות והשלום בציבורים רבים ובעם לב. 


ב. אבקש לקבל את "האנרגיה המיוחדת" היצרנית להפעלת תעשיות, יצור, לאנשים ועמים רבים ולהביא בהם אושר, שמחת חיים אחדות

ושלום. 


שמי איתן והאיכויות שלי:

א - אמת, אבחנה ואחדות בכוח הבורא. 

י - יקום, כוח יוצר יסודי יעד ויעוד. 

ת - תבונה, תהילה, תשובה, תהליכים. 

ן - נכונות, נחישות, נוכחות, מופת, העשרה וראייה (אות סופית). בברכת שמחה לבטא שירות 

איתן בנדרלי

bottom of page